Navigatsioonitee

Üksmeele säilitamise aeg - 04/03/2009

ELi lipp ja liikmesriikide lipud © EÜ

Komisjon esitab ettepanekud finantssüsteemi põhjalikuks reformimiseks ning kutsub ELi juhte tegutsema kiiresti, et taastada turgudel usaldus.

Kavaga nähakse ette järelevalvesüsteemi loomine EnglishPDF, mis ühendab omavahel parema ülevaate ELi tasandil ning liikmesriikide järelevalveasutustele antava olulisema rolli. Kava tugineb ELi tellitud aruandel, mille koostas rühm pangandusala asjatundjaid, keda juhtis varem Prantsusmaa keskpangas töötanud Jacques de Larosière.

Komisjon on ekspertidega samal arvamusel, pidades samuti vajalikuks majandusriske jälgiva üleeuroopalise asutuse loomist. Komisjon toetab ka soovitust, mille kohaselt 27 liikmesriiki võtaksid vastu ühised õiguslikud nõuded, kuid jätaksid konkreetselt pankade järelevalve korraldamise liikmesriikide seadusandjatele.

Kava esitatakse nüüd Euroopa Ülemkogule, kes koguneb märtsi lõpupoole. ELi juhtide eesmärk on teha ettevalmistusi aprillis Londonis toimuva 20 tööstusriigi ja arengumaa kohtumise jaoks. Päevakorras on õiguslik reform. EL soovib teha ühiseid jõupingutusi ülemaailmse finantssüsteemi parandamiseks.

Euroopa Ülemkogul tuleb saata kodanikele, ettevõtetele ja maailmale tugev signaal, et kriis on võimalik ületada ning Euroopa on oma eesmärkide saavutamisel ühtne ja eesmärgikindel, nagu sõnas komisjoni president José Manuel Barroso.

ELi juhtidele esitatava kavaga nähakse ette meetmed riskide maandamiseks ja usalduse taastamiseks turgudel ning samuti parema ülevaate saavutamiseks pankade rahapoliitika üle.

27 liikmesriiki kulutavad umbes 3,3 protsenti ELi sisemajanduse kogutoodangust programmidele, mille ülesanne on käesoleval aastal majanduskasvu turgutada. Komisjon kutsub ELi juhte üles leppima kokku selgetes põhimõtetes edasiste sammude tegemisel, nagu avatud kaubanduse, vähem süsihappegaasiheiteid tekitava majanduse ja eelarvedistsipliini toetamine.

Kriisi tõttu on tekkinud mure, et mõned ELi liikmesriigid võtavad oma majanduse toetamiseks appi protektsionistlikud meetmed. 1. märtsil toimunud mitteametlikul kohtumisel lubasid ELi juhid hoiduda tegevusest, mis võiks killustada ELi ühtset turgu.

ELi liikmesriigid peaksid tegema ka jõupingutusi tööpuudusega tegelemisel, mille osakaal võib 2010. aastal jõuda esimest korda alates 1990. aastatest 10 protsendini.

 

Finantskriis - faktid ja poliitika DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

 

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad