Cesta

Vlajka EU a státní vlajky jednotlivých členských států © ES

Komise navrhuje celkovou reformu finančního systému a naléhá na vedoucí představitele členských států, aby urychleně obnovili důvěru v trhy.

Plán počítá s vytvořením systému dohledu EnglishPDF, který by kombinoval zvýšenou kontrolu na úrovni EU se silnější rolí vnitrostátních orgánů dohledu. Vychází ze zprávy, kterou Komise zadala skupině bankovních expertů vedené bývalým prezidentem francouzské centrální banky Jacquesem de Larosièrem.

Evropská komise souhlasí s názorem skupiny, že je potřeba vytvořit celoevropský orgán, který by sledoval hospodářská rizika. Podporuje rovněž doporučení, aby všech 27 členských států přijalo společné regulační normy, ale dohled nad jednotlivými bankami ponechalo národním regulačním orgánům.

Plán byl předložen Evropské radě, která se má znovu sejít koncem března. Vedoucí představitelé členských států tak chtějí položit základy pro dubnové setkání skupiny dvaceti průmyslových a rozvojových zemí v Londýně. Jedním z bodů jednání bude právě reforma regulačních mechanismů a EU chce společně prosadit zlepšení celosvětového finančního systému.

Evropská rada „musí vyslat silný signál občanům, podnikům a celému světu. Ano, z této krize existuje východisko. Ano, v Evropě panuje jednota, víra a odhodlání tuto bitvu vyhrát,“ uvedl předseda Komise José Manuel Barroso.

Plán, který Komise předložila vedoucím představitelům členských států ke schválení, nastiňuje další opatření k omezení rizik a obnovení důvěry v trhy, včetně zvýšeného dohledu nad platovou politikou bank.

Všechny členské státy utratí letos okolo 3,3 % hrubého domácího produktu EU na programy na podporu růstu. Komise jejich vedoucí představitele vyzývá, aby schválili jasné principy dalšího postupu, jako je podpora otevřeného obchodu, nízkouhlíkové ekonomiky a rozpočtové disciplíny.

Krize podnítila obavy, že některé země EU se s cílem podpořit své ekonomiky přiklánějí k protekcionismu. Na neformálním summitu 1. března přislíbili vedoucí představitelé členských států, že se vyvarují takových kroků, které by mohly jednotný trh Unie roztříštit.

Členské státy by měly také zvýšit úsilí v boji proti nezaměstnanosti, která by v roce 2010 mohla poprvé od 90. let 20. století dosáhnout 10 %.

 

Fakta o finanční krizi a opatření proti ní DeutschEnglishespañolfrançaisportuguês

 

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy