Sökväg

Fler kreditkriser ska undvikas - 25/02/2009

Euromynt och ett par glasögon på en finanstidning © EC

Europeiska experter rekommenderar skärpt tillsyn för att undvika att finanskrisen upprepas.

En grupp finansexperter vill skärpa tillsynen av EU:s finansinstitut och marknader och har lagt fram 31 detaljerade rekommendationer EnglishPDF.

Bland annat rekommenderas att EU-länderna tar fram gemensamma regler för investeringsfonder, begränsar bankdirektörernas bonusar i linje med aktieägarnas intressen och inför ett krishanteringssystem för EU:s finanssektor.

Experterna förespråkar också två nya europeiska kontrollsystem för finansiell tillsyn och riskhantering.

”Nu är det upp till EU-kommissionen att göra en bedömning och agera. Den 4 mars kommer kommissionen att ha sin preliminära utvärdering klar och lägga fram ett preliminärt svar på rapportens viktigaste slutsatser”, förklarade kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Arbetstagarna och deras familjer i EU och övriga världen har fått lida för finansmarknadernas hybris. Kommissionen är fast besluten att inte låta det hända igen.”

Expertgruppens ordförande var Internationella valutafondens förra direktör Jacques de Larosière. EU-ledarna kommer att diskutera gruppens rekommendationer på ett informellt möte den 1 mars, och senare samma månad ännu en gång på vårens mer formella toppmöte.

Sammanfattning av EU-rapporten om finansiell tillsyn EnglishPDF

Hela rapporten EnglishPDF

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar