Navigatsioonitee

Laenuraha vähenemisest tingitud kriisi kordumise ennetamine - 25/02/2009

Euromündid ja prillid finantsajalehe peal © EC

Euroopa eksperdid soovitavad järelevalve suurendamist, et vältida finantskriisi kordumist.

Finantsekspertidest koosnev rühm on esitanud 31 üksikasjalikku soovitust EnglishPDF selle kohta, kuidas tugevdada ELi finantsinstitutsioonide ja turgude järelevalvet

Soovitused hõlmavad investeerimisfonde käsitlevate ühtsete eeskirjade väljatöötamist kõigis ELi 27 liikmesriigis, pankurite lisatasude vähendamist, mis oleks kooskõlas aktsionäride huvidega ning kriisiohjamissüsteemi kehtestamist ELi finantssektori jaoks.

Soovitatakse ka kahe uue ELi kontrollisüsteemi kehtestamist – finantsjärelevalve ja riskijuhtimise jaoks.

Komisjoni presidendi José Manuel Barroso sõnul „peab komisjon nüüd kõnealuseid soovitusi hindama ja tegutsema. 4. märtsil annab komisjon esialgse hinnangu ja vastuse aruandes esitatud peamiste järelduste kohta. Finantsturgude liigse enesekindluse tagajärjel on kannatanud paljud töötajad ja perekonnad nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Komisjon on võtnud seisukoha, et selline olukord ei tohi enam korduda.”

Asjaomase eksperdirühma tööd juhtis Rahvusvahelise Valuutafondi endine direktor Jacques de Larosière. Kõnealuse eksperdirühma soovitusi arutatakse 1. märtsil toimuval ELi riigijuhtide mitteametlikul kohtumisel ning seejärel samal kuul aset leidval ametlikumal kevadisel tippkohtumisel.

Kokkuvõte ELi finantsjärelevalvet käsitlevast aruandest EnglishPDF

Täielik aruanne EnglishPDF

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad