Sökväg

EU:s östutvidgning – en ekonomisk succé - 20/02/2009

Karta över EU © EC

Att EU fick nya medlemsländer 2004 och 2007 var bra för ekonomin, visar en rapport från EU-kommissionen.

Vid den senaste utvidgningen fick EU 12 nya medlemsländer i Centraleuropa, Östeuropa och Medelhavsregionen – en första omgång 2004 (Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) och en andra omgång 2007 (Bulgarien och Rumänien).

Det var den största EU-utvidgningen hittills English och ett historiskt steg mot ett enat Europa efter årtionden av splittring under det kalla kriget.

Vissa av de 15 gamla EU-länderna oroade sig för vad utvidgningen skulle innebära för deras ekonomier och sociala trygghetssystem. Nu, fem år senare, visar en studie från EU-kommissionen att farhågorna var ogrundade och att både gamla och nya EU-länder har vunnit på den nya situationen.

De nya EU-länderna har fått betydligt högre levnadsstandard, modernare ekonomier och stabilare institutioner och rättssystem. Utvidgningen har också lett till nya investerings- och exportmöjligheter för företag i de gamla EU-länderna. Dessutom har EU blivit mer konkurrenskraftigt tack vare den ökade handeln mellan länderna.

Den snabba integrationen av de nya EU-länderna stimulerade tillväxten. Men vissa nya EU-länder fick också problem som har förvärrats av den rådande globala lågkonjunkturen. EU är dock väl rustat för att möta krisen. EU:s stabilitets- och tillväxtpakt och sysselsättnings- och tillväxtstrategi främjar sunda offentliga finanser och strukturreformer. Dessutom ger EU ekonomiskt stöd via struktur- och sammanhållningsfonderna DeutschEnglishfrançaisitaliano, Europeiska investeringsbanken DeutschEnglishfrançais och EU:s betalningsbalansstöd.

Kommissionen spår att den ekonomiska nedgången kan bana väg för djupgående reformer och tillväxtskapande åtgärder. De behövs för att ytterligare fördjupa integrationen, minska inkomstskillnaderna mellan gamla och nya EU-länder, se till att EU behåller en framträdande plats i den globala ekonomin och välkomna nya medlemsländer i framtiden.

Rapport: Fem år efter utvidgningen – ekonomiska framsteg och utmaningar

EU:s utvidgning – fem år senare English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar