Navigointipolku

EU:n laajentumisen vaikutukset myönteisiä - 20/02/2009

EU:n kartta © EC

Uusien jäsenmaiden mukaantulo vuosina 2004 ja 2007 on hyödyttänyt erityisesti EU:n taloutta.

EU:n kahden viimeisimmän laajentumisen English yhteydessä unioniin liittyi 12 uutta jäsenmaata Keski- ja Itä-Euroopasta ja Välimeren alueelta. Vuonna 2004 unioniin liittyivät Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro ja vuonna 2007 Bulgaria ja Romania.

Koskaan aiemmin EU ei ole laajentunut yhtä nopeassa tahdissa. Kyseessä on merkittävä askel Euroopan yhdentymiskehityksessä vuosikymmeniä jatkuneen kylmän sodan ja maanosan kahtiajaon jälkeen.

Ennen laajentumista osa EU:n tuolloisista 15 jäsenmaasta oli huolissaan uusien tulokkaiden vaikutuksista talous- ja sosiaalijärjestelmiinsä. Nyt viiden vuoden kuluttua tehty komission tutkimus osoittaa pelot turhiksi, sillä laajentumisesta ovat hyötyneet niin uudet kuin vanhatkin jäsenmaat.

EU:n uusissa jäsenmaissa elintaso on noussut huomattavasti, talous on nykyaikaistunut, instituutiot ovat vakautuneet ja oikeusvaltioperiaate on lujittunut. Vanhojen jäsenmaiden yrityksille on puolestaan avautunut uusia investointi- ja vientimahdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan koko unioni on hyötynyt siitä, että jäsenmaiden välinen kauppa on vilkastunut ja EU:n kilpailukyky on parantunut.

Nopea integraatio on edistänyt kasvua monin tavoin. Joissakin uusissa jäsenmaissa se on kuitenkin aiheuttanut myös ongelmia, joita nykyinen maailmanlaajuinen taantuma on entisestään pahentanut. EU:lla on poliittisia keinoja ja rahoitusvälineitä vaikutusten lievittämiseksi. Sen vakaus- ja kasvusopimus ja kasvu- ja työllisyysstrategia edistävät tervettä julkista taloutta ja rakenneuudistuksia. Lisäksi EU antaa rahoitustukea rakenne- ja koheesiorahastojen DeutschEnglishfrançaisitaliano, Euroopan investointipankin DeutschEnglishfrançais ja EU:n maksutasejärjestelyn kautta.

Komission raportin mukaan talouskehityksen hidastuttua on oiva tilaisuus muuttaa talouspolitiikan linjaa kasvua edistävään suuntaan. Uudistukset ovat välttämättömiä, jos EU haluaa jatkaa yhdentymiskehitystä, pienentää tuloeroja, säilyttää asemansa maailmantaloudessa ja ottaa uusia jäsenmaita tulevaisuudessa.

Komission raportti: Viisi vuotta laajentuneessa EU:ssa – Taloudelliset saavutukset ja haasteet

Viisi vuotta laajentuneessa EU:ssa English.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä