Διαδρομή πλοήγησης

Η τελευταία διεύρυνση, μια επιτυχία της ΕΕ - 20/02/2009

Χάρτης της ΕΕ © EC

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η διεύρυνση του 2004/2007 ήταν επωφελής για την οικονομία.

Με την τελευταία διεύρυνση, η ΕΕ απέκτησε 12 νέα μέλη από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο σε δύο κύματα: δέκα χώρες το 2004 (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχική Δημοκρατία) και δύο το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία).

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διεύρυνση της ΕΕ μέχρι σήμερα English και ένα ιστορικό βήμα για την επανένωση της Ευρώπης μετά από δεκαετίες ψυχροπολεμικής διαίρεσης.

Η διεύρυνση αυτή είχε αρχικά προβληματίσει ορισμένα από τα 15 παλαιά μέλη της Ένωσης λόγω των πιθανών οικονομικών και κοινωνικών της επιπτώσεων. Πέντε χρόνια μετά, μελέτη της Επιτροπής δείχνει ότι οι φόβοι αυτοί ήταν αβάσιμοι και ότι η διεύρυνση ήταν επωφελής τόσο για τα νέα όσο και τα παλαιά μέλη.

Στα νέα μέλη επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του βιωτικού τους επιπέδου, εκσυχρονισμός των οικονομιών τους και σταθεροποίηση των θεσμών και της νομοθεσίας τους. Στα παλαιά κράτη μέλη οι επιχειρήσεις είδαν να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και εξαγωγές. Συνολικά δε, η Ένωση, χάρη στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών, έγινε ανταγωνιστικότερη.

Η ταχεία ολοκλήρωση των νέων μελών δημιούργησε κίνητρα για οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, όμως, σε ορισμένα νέα κράτη μέλη δημιούργησε αδυναμίες οι οποίες μάλιστα επιδεινώθηκαν από την τρέχουσα παγκόσμια κρίση. Η Ένωση ωστόσο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή, με βασικά όπλα το ευρωπαϊκό σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση που προωθούν υγιή δημόσια οικονομικά και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, η ΕΕ χορηγεί χρηματοδοτική στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής DeutschEnglishfrançaisitaliano, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων DeutschEnglishfrançais και τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών.

Όσον αφορά το μέλλον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η επιβράδυνση της οικονομίας μπορεί να αποδειχτεί μια καλή ευκαιρία για βαθειές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες όχι μόνο για την τόνωση της ανάπτυξης αλλά και για τη συνέχιση της ολοκλήρωσης, τη μείωση του εισοδηματικού χάσματος, την ανάληψη από την Ένωση ηγετικού ρόλου στην παγκόσμια οικονομία και την ενίσχυσή της ώστε, μελλοντικά, να είναι σε θέση να δεχτεί νέα μέλη.

Έκθεση: Πέντε χρόνια μετά την τελευταία διεύρυνση της ΕΕ. Οικονομικά επιτεύγματα και προκλήσεις

Διεύρυνση της ΕΕ - 5 χρόνια μετά English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι