Sti

Den store udvidelse er en succes - 20/02/2009

Kort over EU © EF

Kommissionen evaluerer EU's udvidelse 2004/2007 og konkluderer, at den har gavnet økonomien.

Ved den seneste udvidelse fik EU 12 nye medlemslande i Central- og Østeuropa og Middelhavsområdet – med den første bølge i 2004 (Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn) og den anden i 2007 (Bulgarien og Rumænien).

Det var den største udvidelse af EU nogensinde English og et historisk skridt i retning af et genforenet Europa efter flere årtiers opdeling under den kolde krig.

Flere af de daværende 15 EU-lande var bekymrede over udvidelsens konsekvenser for deres økonomiske og sociale systemer. Fem år senere viser en undersøgelse fra Kommissionen, at frygten var ubegrundet, og at udvidelsen har været til fordel for både nye og gamle medlemslande.

Udvidelsen har givet en langt højere levestandard, moderne økonomier og mere stabile retlige og institutionelle rammer i de nye medlemslande. Den har også skabt nye investerings- og eksportmuligheder for virksomhederne i de gamle medlemslande. Og den øgede samhandel mellem landene gavner EU som helhed og gør det mere konkurrencedygtigt.

Den hurtige integration har været en løftestang for væksten. Men samtidig har den gjort nogle af de nye medlemslande sårbare på visse punkter – og det er kun blevet forværret af den nuværende globale økonomiske afmatning. Men EU er godt rustet til at imødegå krisen. EU's stabilitets- og vækstpagt og vækst- og beskæftigelsesstrategi fremmer sunde offentlige finanser og strukturreformer. Desuden yder EU økonomisk støtte gennem strukturfondene og Samhørighedsfonden DeutschEnglishfrançaisitaliano, Den Europæiske Investeringsbank DeutschEnglishfrançais og EU's betalingsbalancestøtte.

I rapporten retter Kommissionen også blikket fremad og siger, at den økonomiske afmatning kan bane vej for gennemgribende politiske reformer, som fremmer væksten. Det er afgørende for at videreføre integrationen, komme lønforskellene til livs, sikre EU en førende rolle i verdensøkonomien og hjælpe det med at optage nye lande i fremtiden.

Rapport: Fem år i et udvidet EU – Økonomiske resultater og udfordringer

EU's udvidelse – fem år senere English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links