Sökväg

Enklare momsregler - 29/01/2009

Kvinna föser undan en hög med mappar för att göra plats åt en enda mapp med EU-symbolen ©EC

Nya enklare EU-regler för moms ska göra livet lättare för företagen.

EU ser över sina regler för momsfakturering och menar att företagen med de nya reglerna kan spara upp till 18 miljarder euro per år. Förslaget är tänkt att minska bryåkratin och bekämpa bedrägerier, och dessutom öka användningen av elektronisk fakturering.

EU-länderna kan som det nu är anpassa EU:s momsregler DeutschEnglishfrançais till sina egna lagar. Men företagen klagar på att länderna har så komplicerade och väldigt olika rutiner att det blir svårt att göra affärer i andra länder. Med de nya reglerna minskar visserligen ländernas flexibilitet men i gengäld kan praxis standardiseras.

Företag som gör affärer i andra EU-länder ska enligt de nya reglerna rapportera transaktionerna snabbare, vilket kan göra det lättare att bekämpa bedrägeri. Begränsningarna för när man får använda e-faktura tas bort, så att de jämställs med pappersfakturor.

För att underlätta för små företag ska de oftare kunna använda en förenklad faktura för belopp under 200 euro, och länderna ska i större utsträckning själva få bestämma när momsen ska betalas in.

”Dagens viktiga initiativ kommer att ge mycket enklare, modernare och mer heltäckande regler för fakturor” säger EU:s skattekommissionär Lázlo Kovács.

Moms är en skatt för konsumenterna, inte en avgift för företagen. Men momssatserna varierar kraftigt i EU. Företagen tar in moms när de säljer varor eller tjänster och betalar sedan in momsen till staten. Momsbeloppet ska anges på fakturan.

De föreslagna regeländringarna är en viktig del i EU:s satsning på minskad byråkrati. För fyra år sedan startade kommissionen en kampanj för att minska den administrativa bördan för företagen i EU genom att förenkla lagstiftningen. Man har på så vis kunna banta EU:s regelverk med hela 7 800 sidor.

År 2007 gick kommissionen vidare och införde bl.a. tekniska åtgärder för att reglerna skulle bli lättare att följa, särskilt inom skatte- och företagslagstiftningen. Enligt kommissionens beräkningar har företagen tack vare satsningen kunnat spara runt 30 miljarder euro.

Inspirerade av EU:s arbete har 21 medlemsländer infört liknande program för att förenkla sin lagstiftning.

Mer om EU:s arbete för minskad byråkrati DeutschEnglishfrançais.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar