Navigačný riadok

Odbúravanie byrokracie v oblasti DPH - 29/01/2009

Žena odtláča hŕbu dokumentov, aby vytvorila priestor pre jediný formulár s logom EÚ ©EC

Sprehľadnené pravidlá EÚ o DPH by podnikateľom mali priniesť úľavu.

EÚ reviduje pravidlá o fakturácii DPH s odôvodnením, že zmeny môžu priniesť podnikateľom úspory až do výšky 18 miliárd eur ročne. Návrhmi sa sleduje pokles byrokracie a podvodov a intenzívnejšie využívanie elektronickej fakturácie.

Pravidlá EÚ o dani z pridanej hodnoty DeutschEnglishfrançais tvoria rámec, ktorý ponecháva na členských štátoch rozhodnutie o spôsobe, ako ho premietnu do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Spoločnosti sa však sťažujú, že vnútroštátne postupy sú príliš zložité a rozdielne, čo sťažuje podnikanie vo viac ako jednej krajine. Nové pravidlá v snahe o vyššiu štandardizáciu zmenšujú manévrovací priestor pre vlády.

Na druhej strane skracujú čas na oznámenie transakcie v prípade spoločností, ktoré podnikajú v inom členskom štáte, čo by malo vládam pomôcť v boji proti podvodom. Odbúravajú sa aj obmedzenia týkajúce sa používania elektronických faktúr. Znamenalo by to zrovnoprávnenie elektronických a papierových faktúr.

Malým a stredným podnikom by mal návrh pomôcť rozšírením zjednodušenej formy fakturácie, a to najmä pre faktúry s hodnotou 200 eur a nižšou. Zároveň štátom poskytuje väčší priestor pri rozhodovaní o tom, v ktorom momente požadovať zaplatenie fakturovanej dane.

Komisár pre daňovú a colnú politiku László Kovács v tejto súvislosti poznamenal „Táto významná iniciatíva prinesie oveľa jednoduchšie, modernejšie a ucelenejšie pravidlá pre vyhotovovanie faktúr“.

DPH je daň, ktorú znášajú občania, nie podnikatelia. Jej sadzby sú v rámci EÚ značne odlišné. Podnikatelia vyberajú DPH pri predaji tovaru a následne majú povinnosť odviesť vyzbierané peniaze do štátneho rozpočtu. Výška DPH účtovanej zákazníkom musí byť zrejmá z faktúr.

Navrhované zmeny sú ťažiskovým elementom prebiehajúceho snaženia o odbúranie byrokracie. Pred štyrmi rokmi sa Komisia začala usilovať o zníženie administratívnej záťaže podnikateľov EÚ prostredníctvom zjednodušenia a kodifikácie svojich právnych predpisov. Doteraz sa navrhlo zrušenie predpisov EÚ v rozsahu 7 800 strán.

V roku 2007 Komisia rozhodla, že sú potrebné ďalšie kroky vrátane technických opatrení na uľahčenie vykonávania pravidiel najmä v oblasti daní a práva obchodných spoločností. Podľa odhadov Komisie priniesli jej snahy v tejto oblasti podnikateľom úspory vo výške okolo 30 miliárd eur.

Komisia svojimi krokmi inšpirovala 21 členských štátov, ktoré vytvorili podobné programy na sprehľadnenie vlastnej legislatívy.

Podrobnejšie informácie o odbúravaní byrokracie DeutschEnglishfrançais.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy