Kruimelpad

Vrouw schuift een stapel documenten opzij om ruimte te maken voor één mapje met het EU-logo ©EC

Het bedrijfsleven krijgt het wat makkelijker dankzij een stroomlijning van de btw-regels in de EU.

De EU herziet haar btw-regels voor elektronische facturering. Daardoor zou het bedrijfsleven 18 miljard euro per jaar kunnen uitsparen. De voorstellen moeten tot minder papierwerk en fraude en meer gebruik van elektronische facturen leiden.

De EU-landen mogen de EU-regels voor de btw DeutschEnglishfrançais afstemmen op hun eigen wetten. Maar bedrijven klagen erover dat de nationale procedures te ingewikkeld en te verschillend zijn, waardoor zaken doen over de grens heen moeilijk is. De nieuwe regels moeten uitkomst bieden door een standaardisering van procedures.

Zij laten bedrijven die in andere EU-landen zakendoen ook minder tijd om transacties aan te geven. Dit helpt de nationale overheden fraude te bestrijden. Bovendien worden de belemmeringen voor elektronische facturering opgeheven, waardoor een e-factuur dezelfde status krijgt als een papieren exemplaar.

Om het kleine bedrijven makkelijker te maken, voorziet het voorstel ook in een ruimer gebruik van vereenvoudigde facturen voor bedragen tot 200 euro en krijgen de nationale overheden meer flexibiliteit bij de inning van de btw.

"Dit belangrijke initiatief maakt de regels voor facturering veel eenvoudiger, moderner en begrijpelijker," aldus Lázlo Kovács, eurocommissaris voor belastingen en douane.

De btw is een belasting voor de consument, niet voor het bedrijfsleven. De btw-tarieven zijn niet in de hele EU gelijk. Bedrijven innen de btw bij de verkoop van goederen en diensten en dragen deze vervolgens af aan de schatkist. Zij moeten facturen opstellen waarop het btw-bedrag voor de klant vermeld staat.

De voorgestelde veranderingen maken de administratieve rompslomp voor het bedrijfsleven kleiner. Vier jaar geleden is de Commissie gestart met een initiatief om administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de EU te verminderen door de wetgeving te vereenvoudigen en te bundelen. Sindsdien is voorgesteld ongeveer 7 800 pagina's EU-wetgeving te schrappen.

In 2007 heeft de Commissie besloten nog meer te doen, bijvoorbeeld met technische maatregelen om de regels gemakkelijker toepasbaar te maken, vooral op het gebied van belastingen en ondernemingsrecht. De Commissie schat dat het bedrijfsleven hierdoor ongeveer 30 miljard euro uitspaart.

Al 21 EU-lidstaten hebben het voorbeeld van de EU gevolgd door soortgelijke programma's op te zetten om hun eigen wetgeving te stroomlijnen.

Meer over de strijd tegen de administratieve rompslomp DeutschEnglishfrançais .

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links