Navigointipolku

Alv-sääntöjä yksinkertaistetaan - 29/01/2009

Nainen työntää sivuun asiakirjapinoa ja laittaa tilalle yhden kansion, jossa on EU-logo ©EC

Yritykset hyötyvät EU-lainsäädännön yhdenmukaistamisesta.

EU uudistaa arvonlisäverolaskutusta koskevia sääntöjään. Muutosten ansiosta yritysten uskotaan säästävän yhteensä jopa 18 miljardia euroa vuodessa. Tavoitteena on vähentää byrokratiaa, karsia petoksia ja lisätä sähköistä laskutusta.

EU-mailla on varsin suuri liikkumavapaus arvonlisäveroa DeutschEnglishfrançais koskevan EU-lainsäädännön soveltamisessa. Eri maiden kansalliset menettelyt ovat monien yritysten mielestä liian monimutkaisia ja kirjavia, mikä vaikeuttaa liiketoiminnan harjoittamista useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Sääntöuudistuksella vähennetään erilaisten vaihtoehtojen määrää ja pyritään siten yhdenmukaistamaan käytäntöjä.

Uudistuksella halutaan myös lyhentää EU:n laajuisen kaupan alv-ilmoitusten jättämisen määräaikoja, millä pyritään auttamaan kansallisia hallituksia petostentorjunnassa. Sähköisten laskujen käyttöä koskevat rajoitukset poistetaan, ja e-laskuja kohdellaan samoin kuin paperilaskuja.

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa halutaan helpottaa lisäämällä mahdollisuuksia soveltaa yksinkertaistettua laskutusta esimerkiksi enintään 200 euron liiketoimiin. EU-maille annetaan lisää joustovaraa verojen kantamisajankohdan suhteen.

"Tällä merkittävällä uudistuksella voidaan huomattavasti yksinkertaistaa, nykyaikaistaa ja yhtenäistää laskutusta koskevia sääntöjä", toteaa vero- ja tulliasioista vastaava komissaari László Kovács.

Alv on kuluttajiin, ei yrityksiin kohdistuva vero. Eri EU-maiden verokannoissa on suuria eroja. Yritykset kantavat alv:n samalla kun myyvät hyödykkeen ja ovat velvollisia tilittämään alv:n veroviranomaisille. Yritysten käyttämistä laskuista on ilmettävä kuluttajalta kannetun alv:n määrä.

Sääntöuudistus on tärkeä osa EU:n yleisiä pyrkimyksiä vähentää byrokratiaa. Komissio käynnisti neljä vuotta sitten kampanjan, jonka tavoitteena on vähentää eurooppalaisiin yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta. Tähän pyritään yksinkertaistamalla ja yhtenäistämällä lainsäädäntöä. Toistaiseksi EU-lainsäädäntöä on ehdotettu karsittavaksi noin 7 800 sivun verran.

Vuonna 2007 komissio päätti tehostaa kampanjaa muun muassa teknisillä toimenpiteillä, jotka helpottavat vero- ja yrityslainsäädännön täytäntöönpanoa. Komission arvion mukaan näillä toimilla on pystytty säästämään yrityksiltä turhia hallintomenoja noin 30 miljardin euron arvosta.

EU:n mallin mukaisia kansallisia lainsäädännön yksinkertaistamisohjelmia on käynnistetty jo 21 EU-maassa.

Lue lisää byrokratian vähentämisestä DeutschEnglishfrançais.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä