Navigatsioonitee

Bürokraatia vähendamine käibemaksu puhul - 29/01/2009

Naine dokumentide kuhja eemale lükates, et teha ruumi ELi logo kandvale toimikule ©EC

Täiustatud ELi käibemaksueeskirjadega muudetakse ettevõtjate elu lihtsamaks.

EL muudab käibemaksuga arvete esitamist käsitlevaid eeskirju, mis aitaks ettevõtetel kokku hoida kuni 18 miljardit eurot aastas. Ettepanekute eesmärk on vähendada bürokraatiat ja pettusi ning võtta elektroonilised arved laiemalt kasutusele.

Liikmesriikidel on õigus ELi käibemaksu DeutschEnglishfrançais käsitlevaid eeskirju kohandada vastavalt oma seadustele. Kuid ettevõtjad kaebavad, et riiklikud menetlused on liiga keerulised ja lahknevad, mis muudab ettevõtluse enamas kui ühes riigis väga raskeks. Uute eeskirjade kohaselt antaks liikmesriikide valitsustele vähem valikuvõimalusi asjaomaste tavade ühtlustamiseks.

Nimetatud eeskirjade alusel antakse teistes ELi liikmesriikides tegutsevatele ettevõtetele vähem aega tehingutest teatamiseks, mis võib aidata liikmesriikide valitsustel pettusi vähendada. Elektooniliste arvete kasutamisele seatud piirangud on kaotatud, mis tähendab, et e-arved käsitatakse paberarvetega võrdsetena.

Väikeettevõtete elu hõlbustamiseks laiendatakse asjaomase ettepaneku kohaselt lihtsustatud arvete kasutuselevõttu, eelkõige arvete puhul summas alla 200 euro, ning võimaldatakse riikidele rohkem paindlikkust arvetega seotud maksude sissenõudmise tähtaegade osas.

Maksunduse ja tolliliidu voliniku László Kovácsi sõnul „kehtestatakse käesoleva märkimisväärse algatuse raames palju lihtsamad, kaasaegsemad ja terviklikumad arveid käsitlevad eeskirjad”.

Käibemaks on tarbijale kehtestatav maks, mitte koormis ettevõtetele. Käibemaksu määrad on ELi liikmesriikides väga erinevad. Ettevõtted lisavad kaupa müües sellele käibemaksu ning nad peavad kõnealuse maksusumma maksuametile tagastama. Nad peavad esitama arvetel tarbija tasutava käibemaksu suuruse.

Kavandatud muudatused on ühed olulisemad bürokraatia vähendamist käsitlevatest meetmetest. Neli aastat tagasi käivitas komisjon ELi ettevõtete halduskoormuse vähendamise algatuse, asudes õigusakte lihtsustama ja kodifitseerima. Alates sellest hetkest on tehtud ettepanekud eemaldada ELi õigusaktidest umbes 7800 lehekülje ulatuses teksti.

2007. aastal otsustas komisjon, et on vaja täiendavaid meetmeid, sealhulgas tehnilisi, et muuta eeskirjad hõlpsamini rakendatavaks, eelkõige maksu- ja äriühinguõiguse puhul. Komisjoni hinnangul on ettevõtted saanud tänu kõnealustele meetmetele kokku hoida umbes 30 miljardit eurot.

21 liikmesriiki on ELi eeskujul loonud sarnased programmid oma riiklike eeskirjade täiustamiseks.

Lugege täiendavalt bürokraatia vähendamise kohta DeutschEnglishfrançais.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad