Sti

Moms med mindre bureaukrati - 29/01/2009

Kvinde skubber dokumentbunke væk for at gøre plads til et enkelt dokument med EU's logo ©EC

Erhvervslivet får det lettere med strømlinede EU-momsregler.

EU reviderer sine regler om momsfakturering og siger, at virksomhederne vil kunne spare op til 18 milliarder euro om året. Forslagene handler om at mindske bureaukrati og bedrageri og øge brugen af elektronisk fakturering.

Medlemslandene kan selv tilpasse EU's momsregler DeutschEnglishfrançais til deres egne love. Men erhvervslivet klager over, at de nationale procedurer er for indviklede og forskellige, så det er svært at gøre forretninger i mere end ét land. Med de nye regler får regeringerne færre valgmuligheder, så man kan få en mere ensartet praksis.

Samtidig får virksomheder, der opererer i andre EU-lande, kortere frister for indberetning af transaktioner. Det gør det lettere for regeringerne at bekæmpe bedrageri. Begrænsningerne af brugen af elektroniske fakturaer er blevet fjernet, så e-fakturaer får samme status som papirfakturaer.

For at hjælpe små virksomheder byder forslaget på øget brug af forenklet fakturering, især for fakturaer på 200 euro (ca. 1 500 kr.) og derunder. Samtidig får landene større albuerum for, hvornår de vil opkræve afgifter på fakturaer.

"Med dette vigtige initiativ kommer der meget enklere, mere tidssvarende og omfattende regler for fakturering", udtalte Lázlo Kovács, som er kommissær for told og skat.

Moms er en afgift, der betales af forbrugerne, ikke af erhvervslivet. Momssatserne er meget forskellige i EU. Virksomheder opkræver moms, når de sælger deres varer, og derefter skal de aflevere pengene til skattevæsenet. De skal bruge fakturaer, der viser, hvor meget kunderne har betalt i moms.

De foreslåede ændringer er en hjørnesten i den igangværende indsats for at begrænse bureaukratiet. For fire år siden gik Kommissionen i gang med at mindske de administrative byrder for erhvervslivet i EU ved at forenkle og samle sin lovgivning. Siden da er der stillet forslag om at fjerne 7 800 sider fra EU's lovbøger.

I 2007 besluttede Kommissionen, at der var behov for en ekstra indsats, bl.a. tekniske initiativer for at gøre det lettere at indføre regler, især inden for skatte- og selskabsret. Kommissionen skønner, at dens indsats på området har sparet erhvervslivet omkring 30 milliarder euro.

21 medlemslande har ladet sig inspirere af EU's indsats og startet lignende initiativer for at strømline deres egen lovgivning.

Mere om begrænsning af bureaukrati DeutschEnglishfrançais.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links