Sökväg

Global konjunkturnedgång slår hårt mot EU:s ekonomi - 19/01/2009

Börsmäklare under diagram som visar brant nedgång för Tysklands börsindex © Reporters

EU-kommissionen förutspår lägre tillväxt på grund av finanskrisen och den globala nedgången.

Kommissionen beräknar att den ekonomiska tillväxten i EU förra året minskade till ungefär 1 % (år 2007 var den nästan 3 %). Enligt den senaste prognosen English kommer den reala BNP:n att minska med nästan 2 % under 2009, men öka med ca 0,5 % under 2010. Siffrorna är lägre än i höstprognosen.

Nära 3,5 miljoner jobb beräknas försvinna med stigande arbetslöshet som följd. Arbetslösheten väntas under 2009 bli 8,75 % i hela EU (9,25 % i euroländerna) och fortsätter troligen att öka under 2010.

De offentliga finanserna drabbas också. Underskottet i EU-länderna väntas i genomsnitt bli mer än dubbelt så stort i år, från 2 % av BNP år 2008 till 4,5 % 2009 (för euroländerna ökar underskottet från 1,75 % till 4 %). Flera EU-länder kommer därför troligen att överskrida EU:s referensvärde på 3 % av BNP. Budgetprognosen ser ännu sämre ut för 2010.

På plussidan minskar inflationstrycket snabbt i takt med att råvarupriserna sjunker. Inflationen i hela EU väntas nu minska till cirka 1 % under 2009 och strax under 2 % år 2010. År 2008 var inflationen 3,7 % (3,3 % i euroländerna).

Kommissionen gör en ekonomisk prognos fyra gånger per år – en omfattande vår- respektive höstprognos och två mindre s.k. interimsprognoser i februari och september. Men mot bakgrund av den kraftiga ekonomiska nedgången är denna interimsprognos mer omfattande än den brukar. Den omfattar alla EU-länder, innehåller fler variabler än vanligt och blickar två år framåt. Nästa fullständiga prognos kommer den 4 maj 2009.

Mer om finanskrisen DeutschEnglishfrançaisportuguês .

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar