Cosán nascleanúna

Geilleagar AE buailte go dona ag cúlú domhanda - 19/01/2009

Bróicéir faoi ghraf a thaispeánann an trá tobann i scair-innéacs na Gearmáine © Reporters

Íslíonn an Coimisiún réamhaisnéis d'fhás geilleagrach ós léir méid na géarchéime airgeadais is an cúlú domhanda a thug sí.

Measann an Coimisiún gur thit an fás geilleagrach go dtí thart ar 1% i 2009 san AE is sa limistéar euro (síos ó bheagnach 3% i 2007). Tuarann an réamhaisnéis is déanaí English go gcrapfaidh OTI réadach beagnach 2% sa dá réigiún i 2009, sula bhfásfaidh sé arís thart ar 0.5% i 2010. Is ísle na figiúirí sin ná réamhaisnéis an fhómhair.

Ardóidh an dífhostaíocht i mbliana nuair a chaillfidh geilleagar an AE timpeall 3.5m post. Tuartar go sroichfidh an ráta 8¾% san AE i 2009 (9¼% sa limistéar euro), le méadú eile i 2010.

Buailfear an t-airgeadas poiblí freisin. Meastar go ndúblófar an t-easnamh ceannlíne do thíortha AE – lom-thomhas ar ghannchion buiséid – ó 2% den OTI i 2008 go 4½ % i 2009 (ó 1¾ % go 4% sa limistéar euro). Dá thoradh sin, meastar go mbrisfidh roinnt Ballstát AE uasmhéid 3% OTI an AE, nó go bhfanfaidh siad os a chionn. Is cosúil gur in olcas arís a rachaidh tuar an bhuiséid do 2010.

Ar an taobh dearfach, tá laghdú tapa ar bhrú an bhoilscithe is tá praghsanna earraí ag titim. Meastar anois go dtitfidh an boilsciú praghsanna do thomhaltóirí – ó 3.7% i 2008 san AE (3.3% sa limistéar euro) go thart ar 1% i 2009 agus díreach faoi bhun 2% i 2010 (san AE is sa limistéar euro araon).

Is gnách go bhfoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí geilleagracha ceithre huaire sa bhliain - réamhaisnéisí uileghabhálacha earraigh is fómhair agus réamhaisnéisí eatramhacha is lú ná sin i bhFeabhra is i Meán Fómhair. Ach i bhfianaise an ghéar-mhoillithe gheilleagraigh faoi láthair, fairsingíodh an réamhaisnéis eatramhach reatha. Agus gach tír AE clúdaithe aici, is mó a cuid athróg ná mar is gnách agus tá lán-léaslíne réamhaisnéise dhá bhliain inti. An 4 Bealtaine 2009 a thiocfaidh an chéad réamhaisnéis mionsonraithe eile.

Breis eolais faoin ngéarchéim airgeadais is gheilleagrach DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links