Navigatsioonitee

Ülemaailmne majanduslik surutis on ELi majandust raskelt tabanud - 19/01/2009

Börsimaakler Saksamaa aktsiaturu järsku langust iseloomustava graafiku all © Reporters

Komisjon vähendab finantskriisi ulatuse selgudes ning üleilmse majandussurutise valguses majanduskasvu prognoosi.

Komisjoni hinnangul vähenes 2008. aastal majanduskasv nii ELis kui ka euroala riikides 1 %ni (võrreldes ligi 3 %ga 2007. aastal). Viimaste prognooside English kohaselt väheneb 2009. aastal reaalne SKP mõlemas piirkonnas peaaegu 2 %, paranedes 2010. aastal mõõdukalt 0,5%ni. Kõnealused näitajad on sügisprognoosist madalamad.

Eeldatavasti kaotatakse käesoleval aastal ELis ligikaudu 3,5 miljonit töökohta ning seega tõuseb ka töötuse määr. Kõnealune määr jõuab 2009. aastal prognooside kohaselt ELis 8,75 %ni (9,25 %ni euroalal) ning 2010. aastal see tõuseb veelgi.

Ka avaliku sektori rahandust tabavad raskused. ELi riikide valitsemissektori eelarve puudujääk eeldatavasti käesoleval aastal enam kui kahekordistub – võrreldes 2 %ga SKPst 2008. aastal, suureneb see 4,5 %ni 2009. aastal (euroalal vastavalt 1,75 % 2008. aastal ja 4 % 2009. aastal). Sellest tulenevalt rikuvad või ületavad eeldatavasti mitmed ELi riigid ELis kehtestatud eelarve puudujäägi ülemmäära (3 % SKPst). 2010. aastal halvenevad prognooside kohaselt väljavaated eelarve osas veelgi.

Positiivse poole pealt – inflatsioonisurve väheneb kaupade kõikuvate hindade taustal kiiresti. Tarbijahinna inflatsioon langeb ELis eeldatavasti 2008. aasta 3,7%-lt (3,3% euroalal) ligikaudu 1%-le 2009. aastal ja veidi alla 2% 2010. aastal (mõlemas piirkonnas).

Tavaliselt avaldab komisjon majandusprognoose neli korda aastas – laiaulatuslikud prognoosid kevadel ja sügisel ning väiksemad vaheprognoosid veebruaris ja septembris. Kuid järsu majanduslanguse valguses on käesolevat vaheprognoosi täiendatud. Hõlmates nüüd kõiki ELi liikmesriike, sisaldab asjaomane majandusprognoos tavapärasest enam muutujaid ja hõlmab kaheaastalist prognoosiperioodi. Järgmine põhjalik majandusprognoos avaldatakse 4. mail 2009.

Lugege täiendavalt finants- ja majanduskriisi kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad