Навигационна пътека

Европейската икономика силно засегната от световната криза - 19/01/2009

Брокер пред графика, показваща резкия спад на германския борсов индекс © Reporters

Комисията намалява прогнозните стойности за икономически растеж, след като стана явен размерът на финансовата криза и на последвалата световна рецесия.

По оценки на Комисията икономическият растеж се е понижил на около 1 % през 2008 г. за ЕС и за еврозоната (от малко под 3 % за 2007 г.). Последните прогнози English показват, че през 2009 г. реалният БВП ще се понижи с почти 2 % за двете зони преди да нарасне отново с около 0,5 % през 2010 г. Тези стойности са по-ниски от прогнозираните през есента.

Очаква се безработицата в ЕС да нарасне след съкращаването на около 3,5 млн. работни места. Според прогнозите през 2009 г. нейното равнище ще достигне 8¾% в ЕС (9¼% в еврозоната) и ще се повишава и през 2010 г.

Публичните финанси също ще бъдат засегнати. По груби изчисления се очаква бюджетният дефицит на страните от ЕС да се увеличи повече от двойно, от 2 % от БВП през 2008 г. на 4½ % през 2009 г. (от 1¾ % на 4% в еврозоната). В резултат няколко от страните на ЕС ще надхвърлят или ще останат над максимално определената за ЕС стойност на дефицита от 3 % от БВП. През 2010 г. се очаква допълнително влошаване на състоянието на бюджета.

От друга страна инфлационният натиск отслабва бързо сред колебанията в цените на стоките. Темпът на нарастване на потребителските цени сега се очаква да спадне от 3,7 % през 2008 г. в ЕС (3,3 % в еврозоната) до около 1 % през 2009 г. и малко под 2 % през 2010 г. (в ЕС и в еврозоната).

Обикновено Комисията публикува икономически прогнози четири пъти годишно - изчерпателни прогнози през пролетта и есента и по-кратки прогнози през февруари и септември. Предвид резкия икономически спад обаче настоящата междинна прогноза е разширена. Прогнозата включва всички държави-членки на ЕС, повече променливи от обикновено и обхваща пълен двугодишен период. Следващата цялостна прогноза ще бъде оповестена на 4 май 2009 г.

Още за финансовата и икономическа криза DeutschEnglishfrançaisportuguês.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки