Navigatsioonitee

„Áno” – Slovakkia ütleb eurole „Jah!” - 31/12/2008

Euro sümbolile puistatud mündid

Slovakid valmistuvad euro saabumiseks 1. jaanuaril, mil nende riigist saab 16. euroala liige.

Eurost saab 1. jaanuaril 2009 Slovakkia ametlik vääring. Pärast 16-päevast üleminekuperioodi, mille jooksul on käibel mõlemad vääringud, kaob Slovakkia kroon rahakottidest ja kassadest.

Samal kuupäeval möödub ka 10 aastat euro kasutuselevõtmisest 11 ELi liikmesriigis, kuigi nende pangatähed ja mündid olid ringluses kuni 2002. aasta alguseni. 2001. aastal võeti euro kasutusele Kreekas. Järgnesid Sloveenia 2007. aastal ning Malta ja Küpros 2008. aastal. Euroalaga ühinemine nõudis pikaajalist majandus- ja rahanduspoliitika ümberkorraldamist.

Vääringu muutus ei tähenda ainuüksi müntide ja pangatähtede väljavahetamist igapäevases käibes. Slovakkias tähendab muutus ka põhjalikke ametiasutuste ja ettevõtjate tehtud tehnilisi ettevalmistusi. Uue valuuta levitamine ja vana kokkukogumine on nõudnud mahukat logistilist kavandamist.

Slovakkia tarbijad ja kaupmehed on saanud muutuse kohta teavet ametiasutuste korraldatud 10-kuulise kampaania vahendusel. Kampaania käigus käsitati ka muresid, mis on seotud eurole üleminekuga kaasneda võiva hinnatõusuga. Hiljutine uuring kinnitab, et rahvas on ettevalmistatud ja eriti hinnatõusu pärast ei muretse.

Kogujatel on nüüd võimalik lisada oma kollektsiooni uued kujundused mündid: kaksikrist kahe- ja ühe-eurose mündi tagaküljel, Bratislava loss ja Kriváňi mäetipp eurosentide tagaküljel.

Eurole üleminekut jälgivad tähelepanelikult Slovakkia valitsus ja EL. Igapäevastes ülevaadetes hinnatakse ülemineku arengut. Komisjon esitab oma hinnagu 2009. aasta kevadel.

Euro kasutuselevõtmine Slovakkias: igapäevane ülevaade English.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad