Ścieżka nawigacji

Postanowienia szczytu w Brukseli dotyczące klimatu i pobudzenia gospodarki - 12/12/2008

 Przewodniczący José Manuel Barroso, przewodniczący Radzie UE prezydent Francji Nicolas Sarkozy i inni politycy na konferencji prasowej© KE

W trakcie historycznego szczytu UE osiągnięto porozumienie w sprawie zmian klimatu, planu pobudzenia gospodarki i traktatu lizbońskiego.

Po dwudniowych intensywnych negocjacjach przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie dotyczące sposobu realizacji ambitnych celów w zakresie zmian klimatu. Zatwierdzono również opiewający na 200 miliardów euro plan wzmocnienia słabnącej unijnej gospodarki. Razem z Irlandią ustalono plan dotyczący ratyfikacji traktatu z Lizbony.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso uznał porozumienie za „historyczne wydarzenie” i wezwał świat do pójścia śladem działań UE dotyczących zmian klimatu. „Tak, inni również mogą pójść w nasze ślady” – powiedział na konferencji prasowej podsumowującej ostatni w tym roku szczyt UE.

Spotkanie w Brukseli było postrzegane jako ważny sprawdzian zobowiązań podjętych przez Europę na rzecz walki z globalnym ociepleniem. UE postawiła sobie najbardziej ambitne na świecie cele w zakresie zmian klimatu, m.in. w zakresie 20-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020. Przez niemal cały rok unijni przywódcy i prawodawcy zastanawiali się nad tym, jak doprowadzić do osiągnięcia tych celów. Pod wpływem kryzysu finansowego i jego oddziaływania na gospodarkę w Europie, zwiększyły się obawy niektórych krajów przed wysokimi kosztami ponoszonymi przez przemysł.

Dzięki porozumieniu UE będzie przemawiać silniejszym głosem podczas przyszłorocznych międzynarodowych rozmów w sprawie zmian klimatu. UE ma nadzieję, że inne kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja i Brazylia, pójdą za jej przykładem. „Europa zdała sprawdzian wiarygodności” – powiedział José Manuel Barroso.

Kraje UE osiągnęły również porozumienie w sprawie planu pobudzenia unijnej gospodarki, mającego złagodzić skutki kryzysu finansowego. Na jego realizację zostanie przeznaczone 200 miliardów euro – równowartość 1,5 proc. PKB UE. Większość tych środków – 170 mld euro – będzie pochodzić z budżetów krajowych. Pozostałe 30 mld euro – z budżetów UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rządy wydadzą pieniądze w sposób najwłaściwszy dla ich potrzeb gospodarczych.

W odniesieniu do traktatu lizbońskiego Irlandia zgodziła się przeprowadzić w przyszłym roku kolejne referendum, jak tylko rozwiane zostaną obawy irlandzkich wyborców. W czerwcowym referendum odrzucili oni traktat, odwlekając tym samym długo oczekiwaną reformę unijnych instytucji.

Wielu Irlandczyków obawia się, że traktat naruszyłby neutralność wojskową Irlandii, jej prawo do prowadzenia niezależnej od UE polityki podatkowej oraz do niezależnego podejmowania decyzji w kwestiach etycznych, takich jak aborcja. Przywódcy państw UE zgodzili się na dodatkowe gwarancje prawne dla Irlandii, zgodnie z którymi zapisy traktatu nie będą naruszać uprawnień rządu do działań w tych dziedzinach.

Irlandczycy również nie zgadzali się na plan zmniejszenia liczby unijnych komisarzy, w ramach którego państwa członkowskie – wraz z Irlandią – automatycznie utraciłyby komisarza. Rada zgodziła się na podjęcie niezbędnych kroków prawnych w celu zapewnienia, że w chwili wejścia traktatu w życie wszystkie 27 państw członkowskich nadal będzie miało w Brukseli jednego komisarza.

Więcej na temat Rady Europejskiej

Streszczenie dla obywateli - Pakiet klimatyczno-energetyczny UE.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki