Navigatsioonitee

Brüsselis saavutati kliima- ja majandusalased kokkulepped - 12/12/2008

 Komisjoni president José Manuel Barroso, Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy (kes on ka Ülemkogu eesistuja) ja teised Ülemkogul osalejad ajakirjanike ees © EÜ

Ajaloolisel Ülemkogul leiti üksmeel kliimamuutuse, majanduse taastamise ja Lissaboni lepingu küsimustes.

Pärast kaks päeva kestnud pingelisi läbirääkimisi jõudsid Euroopa juhid kokkuleppele, kuidas saavutada ELi ambitsioonikaid kliimamuutuse alaseid eesmärke ning kinnitasid 200 miljardit eurot hõlmava kava, mis käsitleb ELi majanduse elustamist. Nad töötasid koos Iirimaaga välja ka plaani Lissaboni lepingu ratifitseerimiseks.

Komisjoni president José Manuel Barroso tervitas kokkuleppeid kui ajaloolisi otsuseid ning kutsus maailma riike järgima ELi kliimamuutuse meetmeid. „Jah, te suudate. Te suudate teha sedasama, mida meie,” sõnas ta Euroopa Ülemkogu järgsel pressikonverentsil.

Brüsselis toimunud kohtumine oli Euroopa katsekivi võitluses globaalse soojenemisega. ELil on maailmas kõige ambitsioonikamad kliimamuutuse alased eesmärgid DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski , mis näevad ette kasvuhoonegaaside vähendamist 20 protsendi võrra 2020. aastaks. ELi juhid ja seadusandjad on arutanud peaaegu kogu aasta jooksul, kuidas neid eesmärke saavutada. Erimeelsused teravnesid peale seda, kui finantskriis halvas Euroopa majanduse, mõned riigid on mures selle üle, mis see tööstusele maksma läheb.

Kokkulepe annab ELile tugevama aluse järgmise aasta rahvusvahelistel kliimaläbirääkimistel. EL loodab, et USA, Hiina, India, Venemaa ja Brasiilia järgivad tema eeskuju. „Euroopa usaldusväärsus pidas katsele vastu," sõnas president Barroso.

Liikmesriigid saavutasid kokkuleppe ka finantskriisi toimet leevendava majandusstiimulite paketi osas. Kasvumeetmete paketi väärtus on 200 miljardit eurot, s.o 1,5 protsenti ELi kogutoodangust. Põhiosa rahast (170 miljardit eurot) tuleb liikmesriikide eelarvetest. Ülejäänud 30 miljardit eurot tuleb ELi eelarvest ja Euroopa Investeerimispangalt. Valitsused saavad raha kasutada moel, mis on nende majanduslikele vajadustele sobivaim.

Lissaboni lepingu küsimuses nõustus Iirimaa korraldama teise hääletuse järgmisel aastal, kui kodanikele muret valmistavad küsimused on saanud lahenduse. Leping lükati juunis korraldatud referendumil tagasi, mistõttu peatus kauaoodatud ELi institutsionaalne reform.

Paljud iirlased on mures selle üle, kuidas leping mõjutab riigi maksupoliitikat, sõjalist neutraliteeti ja eetilisi küsimusi, nagu näiteks abort. Ülemkogu pakkus Iirimaale õiguslikke tagatisi, et leping ei mõjuta valitsuse volitusi nimetatud küsimustes.

Iiri valijad vastustasid ka kava vähendada Euroopa Komisjoni volinike arvu, mille tulemusel liikmesriigid (sealhulgas ka Iirimaa) kaotaksid oma automaatse õiguse volinikule. Ülemkogul lepiti kokku võtta vajalikke õiguslikke meetmeid, et lepingu jõustudes oleks kõigil 27 liikmesriigil jätkuvalt õigus volinikukohale Brüsselis.

Lugege Ülemkogu kohta täiendavalt DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski .

Kokkuvõte kodanikele - ELi kliima- ja energiapakett.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad