Sökväg

Rivstart för ekonomin - 27/11/2008

Mynt som ligger på en tidnings ekonomidel ©EC

Nationella och europeiska åtgärder kombineras i ekonomisk återhämtningsplan.

EU drabbas allt hårdare av den ekonomiska krisen. För att stärka köpkraften och skapa tillväxt och jobb vill EU-kommissionen satsa 200 miljarder euro på kort- och långfristiga åtgärder. Stimulanspaketets budget motsvarar 1,5 % av EU:s BNP.

Större delen av pengarna – 170 miljarder euro – betalar medlemsländerna själva. Det resterande beloppet på 30 miljarder euro skjuter EU och Europeiska investeringsbanken till.

Syftet med planen är att skydda de arbetstagare, hushåll och företagare som riskerar att drabbas hårdast när finanskrisen sprider sig till hela ekonomin. Utsatta grupper ska få mer hjälp med att utveckla sin kompetens, behålla sina jobb eller hitta nya.

EU kommer att skynda på investeringar i arbetsmarknadsåtgärder och utbetalningen av regionalt stöd till ett värde av 6,3 miljarder euro. De hårt drabbade bygg- och bilbranscherna ska stimuleras att utveckla energieffektiva byggnader respektive miljövänliga bilar.

Enligt planen ska Europeiska investeringsbanken DeutschEnglishfrançais, som tillhandahåller långfristiga lån, engagera sig mer i stora projekt. Banken har redan satt samman ett lånepaket på 30 miljarder euro för att hjälpa små företag som har svårt att få lån.

Planen utnyttjar den flexibilitet som EU-reglerna om nationella offentliga underskott tillåter och ger på så sätt medlemsländerna utrymme att tillfälligt ta större lån under konjunkturnedgången. Det krävs snabba åtgärder för att inte EU ska hamna i en djup och långvarig recession. På toppmötet i december kommer kommissionens ordförande José Manuel Barroso därför att uppmana EU:s ledare att ställa sig bakom planen och att genast sätta den i verket.

Stimulanspaketet är ”tillräckligt stort och kraftfullt för att slå igenom på kort sikt och samtidigt tillräckligt strategiskt och hållbart för att på lång sikt vända krisen till något positivt”, förklarade han.

Genom att rivstarta ekonomin med investeringar i infrastruktur, miljövänlig teknik, energieffektivitet och innovation ska åtgärdspaketet påskynda övergången till ett kunskapsbaserat och utsläppssnålt samhälle. Planen uppmuntrar till ett fördjupat samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv.

Flera EU-länder (bland annat Storbritannien, Frankrike och Tyskland) har redan presenterat egna stimulanspaket. Kommissionen uppmanar nu alla länder att följa deras exempel och att låta EU samordna insatserna. Tanken är att varje land ska använda pengarna på det sätt som bäst passar den egna ekonomin och de egna problemen. Kommissionen ska enligt planen övervaka de nationella ansträngningarna för att se till att de inte leder till orättvisa konkurrensfördelar för respektive lands näringsliv.

I några länder växer ekonomin fortfarande (exempelvis i Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Polen), medan det i andra länder redan råder ekonomiskt stillestånd (Frankrike, Italien och Tyskland). Vissa länder är oroliga för deflation medan andra kämpar med tvåsiffrig inflation (Bulgarien, Estland, Lettland och Litauen).

Läs återhämtningsplanen EnglishPDF.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar