Navigačný riadok

Nový dych pre hospodárstvo - 27/11/2008

Mince ležiace na hospodárskej prílohe novín ©EC

Plán na oživenie ekonomiky kombinuje vnútroštátne opatrenia s politikou EÚ.

Komisia, ktorá prichádza s koordinovanou reakciou na prehlbujúcu sa ekonomickú krízu v EÚ, navrhuje, aby sa do opatrení na zlepšenie kúpyschopnosti obyvateľstva, vytvárania pracovných miest a stimulácie rastu investovalo 200 miliárd eur. Tento balík krátko- a dlhodobých opatrení predstavuje 1,5 % HDP Únie.

Väčšinu z týchto peňazí, t. j. 170 miliárd eur, poskytnú členské štáty. Zvyšných 30 miliárd poskytne EÚ a Európska investičná banka.

Plán je zameraný na ochranu pracovníkov, domácností a podnikateľov. Keďže sa finančná kríza začína šíriť do reálnej ekonomiky, sú tieto skupiny vystavené zvýšenému riziku. V pláne sa navrhuje vyššia miera podpory vrátane investícií do zvyšovania kvalifikácie a opatrení, ktoré by ľuďom mali pomôcť udržať si zamestnanie alebo nájsť si novú prácu.

EÚ urýchli rozdeľovanie sociálnych a regionálnych zdrojov, ktoré predstavujú 6,3 miliardy eur. Únia chce takisto pomôcť krízou zasiahnutému stavebníctvu a automobilovému priemyslu a stimulovať ich k vývoju ekologickejších automobilov a energeticky efektívnejších budov.

Európska investičná banka DeutschEnglishfrançais, ktorá poskytuje dlhodobé úvery, by zohrávala pri financovaní veľkých projektov dôležitú úlohu. ECB už disponuje 30-miliardovým balíkom určeným na úvery pre malé podniky, ktoré majú problémy dostať sa k peniazom.

Plán využíva možnosti v rámci pravidiel EÚ o deficitoch národných rozpočtov, ktoré vládam umožňujú, aby si v kritických obdobiach požičiavali dočasne viac. Keďže Únia potrebuje okamžité kroky na to, aby sa vyhla dlhej a hlbokej recesii, predseda Komisie Barroso vyzve vedúcich predstaviteľov EÚ, aby plán schválili na samite, ktorý sa uskutoční na budúci mesiac. Potom by už realizácii plánu nemalo stáť nič v ceste.

Podľa Barrosa je balík dostatočne veľký a odvážny, aby fungoval v krátkodobom horizonte, a je dostatočne udržateľný na to, aby z dlhodobého hľadiska premenil krízu na príležitosť.

Nakopnutím hospodárstva prostredníctvom investícií do infraštruktúry, ekologických technológií, energetickej úspornosti a inovácií sa urýchli prechod ku znalostnej a ekologickej spoločnosti. Plán tiež podporuje partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom.

Niektoré krajiny EÚ (vrátane Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka) už predstavili svoje vlastné balíky stimulačných opatrení. Komisia vyzýva všetky krajiny, aby nasledovali tento príklad a koordinovali svoje snaženie na európskej úrovni. Vlády členských krajín by využili takéto stimuly spôsobom, ktorý najviac vyhovuje ich hospodárstvu, pretože jednotlivé štáty sa potýkajú s rôznymi typmi problémov. Opatrenia členských štátov by monitorovala Komisia, aby zaistila, že z nich nevyplýva konkurenčná výhoda pre ich vlastné podniky.

Hospodárstva niektorých krajín (napríklad Slovenskom Bulharsko, Rumunsko a Poľsko) stále rastú, ale iné (Francúzsko, Taliansko a Nemecko) stagnujú. A zatiaľ čo sa niektoré vlády obávajú deflácie, iné bojujú s dvojcifernou infláciou (Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva).

Prečítajte si plán na oživenie ekonomiky EnglishPDF.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy