Ścieżka nawigacji

Jak pokonać kryzys - 27/11/2008

Monety leżące na dodatku finansowym gazety ©EC

Plan ratowania gospodarki obejmuje działania na szczeblu krajowym i unijnym.

W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy, jaki dotknął Unię Europejską, Komisja proponuje przeznaczenie 200 mld euro na działania, które zwiększą moc nabywczą, pobudzą wzrost gospodarczy i wytworzą nowe miejsca pracy. Pakiet, na który składają się środki krótko- i długoterminowe, to 1,5 proc. unijnego PKB.

Przeważająca część kwoty − 170 mld euro − pochodzi z budżetów krajowych. Pozostałe 30 mld zapewni budżet UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Celem planu ratunkowego na rzecz europejskiej gospodarki jest ochrona pracowników, gospodarstw domowych i przedsiębiorców, którzy w miarę pogłębiania się kryzysu będą coraz bardziej narażeni na jego skutki. Z myślą o tych grupach plan zakłada zwiększenie inwestycji, między innymi w podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, aby ci mogli pozostać na swoim stanowisku lub znaleźć nową pracę.

UE przyśpieszy też rozdzielanie wynoszącej 6,3 mld euro kwoty przeznaczonej na wydatki socjalne oraz regionalne. Przewiduje również pomoc dla przemysłu budowlanego i samochodowego, w które kryzys uderzył szczególnie mocno, między innymi poprzez inwestycje w bardziej ekologiczne pojazdy i bardziej energooszczędne budynki.

Europejski Bank Inwestycyjny DeutschEnglishfrançais który udziela kredytów długoterminowych, będzie miał swój udział w finansowaniu najważniejszych projektów. Już teraz przeznaczył 30 mld euro na pomoc w uzyskaniu kredytów dla małych i średnich firm.

Plan zakłada również uelastycznienie unijnych przepisów w sprawie dozwolonego deficytu budżetów krajowych, dzięki czemu rządy państw członkowskich mogą w trudnych czasach zaciągnąć większe długi. Ponieważ Unia musi szybko działać, aby zapobiec głębokiej i trwałej recesji, przewodniczący José Manuel Barroso zwróci się do przywódców państw UE o zatwierdzenie planu podczas szczytu, który odbędzie się w przyszłym miesiącu, oraz o natychmiastowe przystąpienie do jego wdrażania.

Przewodniczący stwierdził, że plan naprawczy jest wystarczająco śmiały, aby mógł dać efekty w krótkim okresie, a zarazem na tyle strategiczny i zrównoważony, aby w długim terminie przekształcić kryzys finansowy w szansę.

Poprzez inwestycje w infrastrukturę, ekologiczne technologie, racjonalne wykorzystywanie energii oraz innowacje plan przyczynia się do budowania społeczeństwa opartego na wiedzy i emitującego niewielkie ilości dwutlenku węgla. Zakłada też intensyfikację współpracy rządów z sektorem prywatnym.

Niektóre kraje UE (między innymi Wielka Brytania, Francja i Niemcy) zapowiedziały wprowadzenie swoich własnych planów naprawczych. Komisja wzywa kolejne kraje do pójścia w ich ślady oraz do współpracy na szczeblu europejskim. Dostępne środki zostaną wykorzystane przez rządy krajowe w sposób jak najbardziej odpowiedni z punktu widzenia gospodarki krajowej, ponieważ poszczególne kraje borykają się z różnymi problemami. Komisja będzie monitorować działania krajowe, aby zapewnić, że w ich wyniku nie dochodzi do przypadków faworyzowania firm krajowych.

Gospodarka krajów takich, jak na przykład Słowacja, Bułgaria, Rumunia i Polska wciąż się rozwija, ale już Francja, Włochy czy Niemcy przeżywają zastój. Z kolei niektóre państwa mają problem z deflacją, a inne (Bułgaria, Estonia, Łotwa i Litwa) zmagają się z dwucyfrową inflacją.

Plan ratunkowy EnglishPDF

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki