Navigointipolku

Talouden elvytys käyntiin - 27/11/2008

Kolikoita sanomalehden taloussivujen päällä ©EC

EU:n 200 miljardin euron elvytyssuunnitelmassa yhdistyvät EU:n ja jäsenmaiden toimet.

Komissio esittää 200 miljardin euron elvytystoimia, joiden avulla on tarkoitus lisätä ostovoimaa ja kasvua sekä luoda työpaikkoja. Näillä koordinoiduilla toimilla halutaan vastata EU:n taloutta koettelevaan syvenevään kriisiin. Lyhyen ja pitkän aikavälin elvytystoimien osuus on noin 1,5 % EU:n BKT:stä.

Ehdotuksen mukaan EU-maat maksaisivat suurimman osan elvytykseen käytettävistä varoista, eli 170 miljardia euroa. EU:n ja Euroopan investointipankin osuus paketin rahoituksesta olisi 30 miljardia euroa.

Elvytyssuunnitelman tavoitteena on suojata työntekijöitä, kotitalouksia ja yrittäjiä finanssikriisin heikentämän EU-talouden taantumalta. Siinä ehdotetaan lisätukea näille kaikkein haavoittuvimmille ryhmille sekä investointeja koulutukseen, jonka avulla ihmiset voisivat jatkaa työssään tai löytää uusia työtilaisuuksia.

EU aikoo nopeuttaa maksuja sosiaali- ja aluetukirahastoista 6,3 miljardin euron määrään asti. Se haluaa luoda vaikeuksiin joutuneelle auto- ja rakennusteollisuudelle uusia kannustimia vähäpäästöisten autojen ja energiatehokkaiden rakennusten kehittämiseksi.

Pitkäaikaisia lainoja myöntävän Euroopan investointipankin DeutschEnglishfrançais rahoitusta on tarkoitus lisätä tärkeimmissä hankkeissa. Pankki on jo koonnut 30 miljardin euron lainapaketin, jolla autetaan pk-yrityksiä saamaan rahoitusta.

Suunnitelmassa esitetään, että budjettivajetta koskevia EU-säännöksiä lievennettäisiin väliaikaisesti, ja EU-maat voisivat muun muassa kasvattaa valtionvelkaansa taantumasta selviytymiseksi. EU:ssa tarvitaan nopeita toimia, jotta voitaisiin ehkäistä talouden ajautuminen vakavaan ja pitkäaikaiseen taantumaan. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kehottaa EU-maiden johtajia hyväksymään elvytyssuunnitelman Eurooppa-neuvoston kokouksessa joulukuussa. Barroson mukaan suunnitelma on toteutettava viipymättä.

Barroson mukaan elvytyssuunnitelma on mittava ja tehokas lyhyellä aikavälillä – mutta samalla riittävän strateginen ja kestävä, jotta kriisi voidaan kääntää mahdollisuudeksi pitemmällä aikavälillä.

Suunnitelman tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä tietopohjaiseen, vähäpäästöiseen talouteen. Siinä esitetään investointeja infrastruktuuriin, puhtaaseen teknologiaan, energiatehokkuuden parantamiseen ja innovointiin. Samalla kannustetaan luomaan uusia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia.

Monet suurimmista EU-maista – muun muassa Iso-Britannia, Ranska ja Saksa – ovat jo ilmoittaneet omista elvytystoimistaan. Komissio kehottaa nyt kaikkia jäsenmaita osallistumaan EU:n koordinoimaan elvytykseen. Jäsenmaat voisivat päättää elvytysvarojen käytöstä omien taloudellisten lähtökohtiensa ja haasteidensa mukaisesti. Komissio valvoisi EU-maiden toimia, jotta tuetut yritykset eivät saisi perusteetonta etua kilpailijoihin nähden.

Eräiden EU-maiden, kuten Bulgarian, Puolan, Romanian ja Slovakian, talous on edelleen kasvussa. Sen sijaan Italiassa, Ranskassa ja Saksassa kasvu on jo pysähtynyt. Samalla kun joissakin EU-maissa ollaan huolissaan deflaatiosta, toisissa – Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa ja Virossa – ongelmana on kaksinumeroiseksi kiihtynyt inflaatio.

Elvytyssuunnitelma EnglishPDF.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä