Navigatsioonitee

Majanduse käivitamine - 27/11/2008

Mündid ajalehe finantsuudiste taustal ©EÜ

Majanduse taastamise kavaga ühendatakse liikmesriikide ja ELi meetmed.

Kooskõlastatud reageerimiseks ELi süvenevale majanduskriisile teeb komisjon ettepaneku eraldada 200 miljardit eurot ostujõu suurendamiseks ning majanduskasvu ja töökohtade loomise stimuleerimiseks. Lühi- ja pikaajaliste meetmete pakett hõlmab 1,5 protsenti ELi SKPst.

Suurem osa vajalikust rahast, s.o 170 miljardit eurot, tuleb liikmesriikide eelarvetest. Ülejäänud 30 miljardit eurot tuleb ELi eelarvest ja Euroopa Investeerimispangalt.

Kava eesmärk on kaitsta töötajaid, kodumajapidamisi ja ettevõtjaid ohtude eest, mis võivad kaasneda finantskriisi laiema levimisega eri majandusvaldkondadesse. Kavaga pakutakse tuge haavatavamatele rühmadele, investeerides tööoskuste parandamisesse ja töökohtade säilitamisesse või aidates inimestel leida uusi töökohti.

EL kiirendab ka rahaliste vahendite jagamist sotsiaalvaldkonnale ja regionaalabile – kokku 6,3 miljardi euro väärtuses. Samuti tahab ta ergutada löögi alla sattunud ehitussektorit ja autotööstust ning suunata neid keskkonnasõbralikumate autode tootmisele ja energiasäästlikumate hoonete ehitamisele.

Pikaajalisi laene väljastav Euroopa Investeerimispank DeutschEnglishfrançais hakkab rohkem osalema suurte projektide rahastamises. Pank on juba koostanud 30 miljardi suuruse laenupaketi, et abistada laenusaamisega raskustes olevaid väikeettevõtteid.

Kava raames rakendatakse liikmesriikide eelarvepuudujääke käsitlevate ELi eeskirjadega võimaldatavat paindlikkust. Valitsused saavad majanduslanguse tingimustes ajutiselt rohkem laenu. Kuna EL vajab sügava ja kestva majanduslanguse vältimiseks kiireloomulisi meetmeid, palub Euroopa Komisjoni president Barroso, et riigi- ja valitsusjuhid kava järgmisel kuul toimuval Euroopa Ülemkogu kohtumisel heaks kiidaksid ning seda kohe ka rakendama asuksid.

Barroso sõnul on pakett piisavalt mahukas ja julge, et anda lühiajalisi tulemusi, ning ka piisavalt strateegiline ja jätkusuutlik, et kriisist saaksid pikaajalises perspektiivis alguse uued võimalused.

Kasutades majanduse käivitamiseks investeeringuid infrastruktuuri ja keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse, energiatõhususse ja innovatsiooni, on paketi eesmärgiks kiirendada üleminekut teadmistepõhisele ja vähesaastavale ühiskonnale. Kavas kutsutakse üles looma rohkem sidemeid valitsuste ja ettevõtjate vahel.

Mitmed riigid (Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa) on juba teatanud oma stiimulpakettidest. Komisjon kutsub kõiki liikmesriike üles nende eeskuju järgima, tuginedes samas Euroopa tasandi koordineerimisele. Kuna eri riigid seisavad erinevate probleemide ees, peaksid valitsused kasutama asjaomast raha neile parimal sobilikul moel. Komisjon jälgib liikmesriikide tegevust, et nad ei looks oma riigis asuvatele ettevõtetele ebaõiglaseid konkurentsieeliseid.

Mõnedes riikides (Slovakkia, Bulgaaria, Rumeenia, Poola) majanduskasv veel jätkub, kuid teistes (Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa) on see juba peatunud. Mõnedes riikides on probleemiks deflatsioon, kuid teiste puhul võib täheldada juba kahekohalisi inflatsiooninumbreid (Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu).

Tutvuge taastamiskavaga EnglishPDF.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad