Διαδρομή πλοήγησης

Νέο ξεκίνημα για την οικονομία - 27/11/2008

Κέρματα πάνω στις οικονομικές σελίδες εφημερίδας ©EC

Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης συνδυάζει την εθνική δράση με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Επιδιώκοντας την ανάληψη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της όλο και βαθύτερης οικονομικής κρίσης που πλήττει την ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει να χορηγηθούν 200 δις ευρώ για μέτρα τα οποία θα αυξήσουν την αγοραστική δύναμη και θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το πακέτο βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων αντιστοιχεί στο 1,5% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Τα 170 δις ευρώ θα διατεθούν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, ενώ η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσουν τα υπόλοιπα 30 δις.

Με το σχέδιο αυτό επιδιώκεται να προστατευθούν οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να πληγούν, καθώς η χρηματοπιστωτική κρίση παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Προτείνει μεγαλύτερη στήριξη σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, όπως επενδυτικά μέτρα για την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να παραμείνουν στις θέσεις εργασίας τους ή να βρουν άλλες.

Η ΕΕ θα επιταχύνει τη χορήγηση κοινωνικών και περιφερειακών χρηματοδοτήσεων, ύψους 6,3 δις ευρώ, και θα δώσει κίνητρα στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αυτοκινητοβιομηχανία, που πλήττονται σοβαρά, για να κατασκευάσουν αυτοκίνητα φιλικότερα προς το περιβάλλον και κτήρια με καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων DeutschEnglishfrançais, η οποία χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια και έχει ήδη χορηγήσει βοήθεια ύψους 30 δις ευρώ για την πιστωτική διευκόλυνση μικρών επιχειρήσεων, θα παίξει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων.

Το σχέδιο παρέχει έναν βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τα ελλείμματα των εθνικών προϋπολογισμών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΕ, παρέχοντας στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να δανειστούν προσωρινά μεγαλύτερα ποσά σε περιόδους ύφεσης. Καθώς η ΕΕ χρειάζεται να αναλάβει επειγόντως δράση για να αποτρέψει μια μεγαλύτερη και μακροχρόνια ύφεση, ο Πρόεδρος Μπαρόζο θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ηγέτες να εγκρίνουν το σχέδιο στη σύνοδο κορυφής του επόμενου μήνα και να το εφαρμόσουν αμέσως.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι το πακέτο είναι αρκετά μεγάλο και τολμηρό ώστε να δώσει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά και αρκετά στρατηγικό και βιώσιμο ώστε να μετατρέψει μακροπρόθεσμα την κρίση σε ευκαιρία.

Με την τόνωση της οικονομίας μέσω επενδύσεων σε υποδομές, πράσινη τεχνολογία, ενεργειακή απόδοση και καινοτομία, το πακέτο στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση, με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα, και ενθαρρύνει στενότερη συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και επιχειρήσεων.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία, ανακοίνωσαν ήδη τα δικά τους πακέτα στήριξης της οικονομίας. Η Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διαθέσουν τα ποσά αυτά με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στη δική τους οικονομία, δεδομένου ότι κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικές προκλήσεις. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις εθνικές πρωτοβουλίες με στόχο να διασφαλίζει ότι δεν παρέχονται μέσω αυτών αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στις χώρες τους.

Ορισμένες οικονομίες, όπως της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Πολωνίας, εξακολουθούν να αναπτύσσονται, ενώ άλλες, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, παρουσιάζουν ήδη στασιμότητα. Ταυτόχρονα, ενώ μερικές εθνικές κυβερνήσεις ανησυχούν για τον αποπληθωρισμό, άλλες αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τον διψήφιο πληθωρισμό (Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία).

Διαβάστε το σχέδιο ανάκαμψης EnglishPDF.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι