Навигационна пътека

Стимулиране на икономиката - 27/11/2008

Монети върху финансовата страница на вестник ©EC

План за икономическо възстановяване съчетава действия на национално и европейско равнище.

Европейската комисията предлага координиран отговор на задълбочаващата се икономическа криза в ЕС - мерки на стойност 200 млрд. евро за повишаване на покупателната способност, стимулиране на растежа и създаване на работни места. Пакетът от краткосрочни и дългосрочни мерки представлява 1,5% от БВП на Съюза.

По-голямата част от средствата, 170 млрд. евро, ще дойдат от националните бюджети. Останалите 30 млрд. евро ще бъдат осигурени от бюджетите на ЕС и на Европейската инвестиционна банка.

Планът цели да защити работниците, домакинствата и предприемачите, за които съществува риск да бъдат засегнати, когато финансовата криза се разпростре върху останалата част от икономиката. Той предлага по-голяма подкрепа за тези уязвими групи, включително инвестиции за повишаване на трудовите умения и помощ за хората да запазят работните си места или да намерят нови такива.

ЕС ще ускори разпределението на социалното и регионалното финансиране, което е на стойност 6,3 млрд. евро. Също така той иска да осигури стимули за силно засегнатите сектори на строителството и автомобилостроенето за създаването на по-екологични автомобили и енергийно ефективни сгради.

Европейската инвестиционна банка DeutschEnglishfrançais, която предоставя дългосрочни заеми, ще има по-голяма роля във финансирането на големи проекти. Тя вече е подготвила пакет от заеми на стойност 30 млрд. евро за подпомагане на малките предприятия, изпитващи затруднения в получаването на кредити.

Планът използва гъвкавостта, предвидена от правилата на ЕС по отношение на националните бюджетни дефицити, която позволява на правителствата временно да вземат на заем повече средства по време на икономически спад. Тъй като Съюзът се нуждае от спешни действия за предотвратяване на дълбока и продължителна рецесия, председателят Барозу ще предложи на лидерите на ЕС да одобрят плана по време на срещата на върха следващия месец и да го приложат незабавно.

Според него пакетът е „достатъчно голям и смел, за да проработи в краткосрочен план, и същевременно достатъчно устойчив и стратегически, за да превърне кризата във възможност в дългосрочен план“.

Давайки тласък на икономиката с инвестиции в инфраструктурата, екологичните технологии, енергийната ефективност и иновациите, пакетът се стреми да ускори прехода към общество, основано на знанието и с ниски въглеродни емисии. Той насърчава създаването на повече партньорства между правителствата и бизнеса.

Няколко страни от ЕС (включително Обединеното кралство, Франция и Германия) вече обявиха своите стимулиращи мерки. Сега Комисията призовава всички останали страни да ги последват, като действията им ще бъдат координирани на европейско равнище. Правителствата ще изразходват тези средства по най-подходящия за техните икономики начин, тъй като различните държави са изправени пред различни предизвикателства. Комисията ще наблюдава действията на правителствата, за да гарантира, че те не осигуряват нечестни конкуренти предимства на предприятията в своите страни.

Някои икономики (например Словакия, България, Румъния и Полша) все още са в растеж, но други (Франция, Италия и Германия) вече са в застой. Освен това докато някои национални правителства се опасяват от дефлация, други се борят с двуцифрена инфлация (България, Естония, Латвия и Литва).

Прочетете плана за възстановяване EnglishPDF.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки