Sökväg

Kreditvärdering utan risker? - 12/11/2008

Utsikter för Standard and Poor på en tavla på New York-börsen © Reporters

EU vill reglera kreditvärderingsinstituten.

I ett nytt initiativ för att stärka det finansiella systemet föreslår EU-kommissionen tillsynsregler för kreditvärderingsinstitut DeutschEnglishfrançais, dvs. privata företag som gör riskbedömningar för investerare.

I EU är denna verksamhet för närvarande inte reglerad utan följer en frivillig uppförandekod. Eftersom instituten inte lyckades förutse finanskrisen DeutschEnglishfrançaisportuguês, höjs nu röster för mer tillsyn.

Kreditvärderingsinstituten har en viktig stabilitetsfunktion på finansmarknaderna och påverkar i hög grad priset och tillgången på krediter. Genom att reglera institutens verksamhet hoppas EU att återupprätta förtroendet för dem.

Under bostadsboomen i USA var det flera institut som underskattade riskerna med att finansiera komplexa investeringsprodukter med hjälp av bostadslån med hög ränta, s.k. subprime-lån. Många har därför ifrågasatt institutens kompetens och nära förbindelser med finanssektorn.

Enligt den föreslagna lagstiftningen ska kreditvärderingsinstituten

  • registreras och övervakas av de nationella tillsynsmyndigheterna,
  • redovisa hur de bedömer risker,
  • ändra företagsstyrningen för att undvika intressekonflikter, bland annat genom att begränsa styrelsemedlemmarnas löner, mandat och avgångsvillkor.

 

Initiativet är det senaste i en rad lagförslag som kommissionen har lagt fram för att hantera finanskrisen DeutschEnglishfrançaisportuguês. I helgen samlades ledarna för världens 20 största ekonomier i Washington för att diskutera hur man kan få ett slut på krisen och undvika en upprepning. EU kommer att sätta press på de andra deltagarna att följa Europas exempel och införa liknande regler för kreditvärderingsinstituten.

”Jag vill att Europa intar en ledande roll på det här området”, förklarade kommissionären med ansvar för den inre marknaden Charlie McCreevy. ”Vårt förslag är mer långtgående än de regler som finns i andra delar av världen.”

Om förslaget godkänns av EU-länderna och parlamentet, kan reglerna träda i kraft redan 2010.

Finansiella tjänster på EU:s inre marknad English.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar