Navigačný riadok

Podnikanie s rizikom? - 12/11/2008

Prognóza ziskov ratingovej agentúry Standard and Poor's na tabuli newyorskej burzy © Reporters

EÚ pristupuje k regulácii ratingových agentúr.

V snahe posilniť finančný systém Komisia pristupuje k ďalšiemu kroku – navrhuje kontroly ratingových agentúr DeutschEnglishfrançais – súkromných spoločností, ktoré vyhodnocujú finančné riziko pre investorov.

Ratingové agentúry posôbiace v Európe sa väčšinou riadia etickým kódexom, ktorého dodržiavanie je dobrovoľné. Agentúry však nedokázali upozorniť na blížiacu sa finančnú krízu DeutschEnglishfrançaisportuguês a hlasy volajúce po ich väčšej kontrole silnejú.

Ratingové agentúry zohrávajú dôležitú úlohu pri udržaní stability finančných trhov a majú veľký vplyv na dostupnosť a hodnotu úverov. Preto sa očakáva, že ak budú musieť dodržiavať isté pravidlá, obnoví sa dôvera v ich fungovanie.

Niektoré agentúry v období rozmachu sektoru bývania v USA podcenili riziko začlenenia hypotekárnych úverov s vysokým úrokom, tzv. vysokorizikové hypotéky, do štrukturovaných investičných produktov. To vyvolalo obavy o ich spôsobilosti a príliš srdečných vzťahoch s finančným priemyslom.

V zmysle navrhovaného nariadenia vyplývajú pre ratingové agentúry tieto povinnosti:

  • registrácia na európskych regulačných úradoch a monitorovanie zo strany vnútroštátnych orgánov
  • zverejnenie metód hodnotenia rizika
  • zmena spôsobu riadenia a správy spoločností, aby sa predišlo konfliktu záujmov, vrátane obmedzení týkajúcich sa finančného odmeňovania, menovania a prepustenia členov správnej alebo dozornej rady.

 

Navrhované nariadenie predstavuje najnovší zo série krokov Komisie zameraných na prekonanie finančnej krízy DeutschEnglishfrançaisportuguês . Počas tohto víkendu sa vo Washingtone stretnú čelní predstavitelia 20 najsilnejších hospodárstiev na svete, aby diskutovali o možnostiach ako ukončiť aktuálnu krízu a predísť vzniku novej. EÚ vyzve účastníkov samitu, aby nasledovali jej vzor a prijali podobné pravidlá týkajúce sa ratingových agentúr.

„Chcem, aby sa Európa v tejto oblasti ujala vedúcej úlohy,“ povedal komisár pre vnútorný trh a služby Charlie McCreevy. „Náš návrh je niečím viac ako len pravidlami, ktoré sa uplatňujú v iných právnych systémoch.“

Navrhované pravidlá by do platnosti mohli vstúpiť už v roku 2010 za predpokladu, že ich schvália vlády všetkých 27 členských štátov a Európsky parlament.

Finančné služby na jednotnom trhu EÚ English .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy