Kruimelpad

Riskante zaken? - 12/11/2008

De Standard & Poor's koersindex op het bord van de New York Stock Exchange © Reporters

EU legt kredietbeoordelingsbureaus regels op.

De Commissie wil controles op kredietbeoordelingsbureaus DeutschEnglishfrançais (bedrijven die in opdracht van investeerders financiële risico's evalueren) invoeren om het financiële stelsel te stabiliseren.

In Europa gelden momenteel geen regels voor dergelijke bureaus, maar zij werken wel volgens een gedragscode. Maar omdat zij de financiële crisis DeutschEnglishfrançaisportuguês niet hebben kunnen voorkomen, is er een roep om toezicht ontstaan.

Kredietbeoordelingsbureaus zijn belangrijk voor de stabiliteit van de financiële markten en hebben veel invloed op de beschikbaarheid en de prijs van kredieten. Als deze bureaus bepaalde regels moeten volgen, zal het vertrouwen in hen hopelijk herstellen.

Tijdens de hausse op de Amerikaanse huizenmarkt hebben sommige bureaus de risico's van hypotheken met een hoge rente (ook wel subprime-hypotheken genoemd) als onderdeel van complexe investeringsproducten onderschat. Daardoor verloren zij aan geloofwaardigheid en werden vraagtekens gezet bij hun nauwe band met de financiële sector.

Volgens de plannen die nu op de tekentafel liggen, moeten de kredietbeoordelingsbureaus:

  • zich registreren bij een Europese regelgevende instantie en worden gecontroleerd door de nationale overheid
  • bekendmaken hoe zij tot een risicobepaling komen
  • hun bestuurswijze veranderen om belangenverstrengeling te voorkomen, wat inhoudt dat salariëring, referenties en ontslagvergoedingen van de leden van de raad van bestuur aan banden worden gelegd

 

Dit plan past in een reeks voorstellen van de Commissie om de financiële crisis DeutschEnglishfrançaisportuguês te beteugelen. Dit weekend komen de leiders van de 20 grootste economiën ter wereld in Washington bijeen om te bespreken hoe de crisis tot een einde kan worden gebracht en een volgende crisis voorkomen kan worden. De EU zal er bij de deelnemers op aandringen haar voorbeeld te volgen en ook regels voor kredietbeoordelingsbureaus op te stellen.

"Ik wil dat Europa hierin het voortouw neemt," zei Commissaris voor Interne markt Charlie McCreevy. "Ons voorstel gaat verder dan de regels die in de meeste landen gelden."

Als het voorstel wordt goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement, dan kunnen ze in 2010 in werking treden.

Financiële diensten op de interne EU-markt English .

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links