Cosán nascleanúna

Priacal Gnó? - 12/11/2008

Meastáchán tuillimh Standard is Poor faoi bhord Stocmhalartán Nua-Eabhrac © Reporters

AE chun gníomhaireachtaí rátála creidmheasa a rialáil.

I mbeart eile chun an córas airgeadais a neartú, tá rialúcháin á moladh ag an gCoimisiún faoi ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa DeutschEnglishfrançais - cuideachtaí príobháideacha a dhéanann meastóireacht ar phriacail do lucht infheistíochta.

San Eoraip níl rialú orthusan faoi láthair ach leanann siad cód iompraíochta saorálach. Tá glaonna ar mhaoirseacht spreagtha ag a dteip an ghéarchéim airgeadais DeutschEnglishfrançaisportuguês a sheachaint, ámh.

Tá tábhacht le gníomhaireachtaí rátála do chobhsaíocht na margaí airgeadais agus bíonn tionchar mór acu ar infhaighteacht is ar phaghas an chreidmheasa. Tá súil go nginfear muinín astu athuair má bhíonn orthu rialacha áirithe a leanúint.

Agus díol tithíochta i SAM in ard a réime, dhéanadh gníomhaireachtaí áirithe a bheag den bhaol a bhain le hiasachtaí tí ard-úis - ar a dtugtar morgáistí fophríomha - a shníomh isteach i dtáirgí infheistíochta casta. D'ardaigh sé seo imní faoina n-inniúlacht is faoina ngaol cluthar le tionscal an airgeadais.

Faoin dréacht-dhlí, bheadh ar ghníomhaireachtaí creidmheasa:

  • clárú le rialtóirí Eorpacha agus glacadh le faireachán an n-údarás náisiúnta
  • a slite priacalmheasta a nochtadh
  • a rialachas corparáide a athrú chun coinbhleachtaí leasa a chosc, ina measc srian a chur le pá bhaill an bhoird, lena ndintiúir is le téarmaí a ndíscortha.

 

Seo an dréacht-reachtaíocht is déanaí i sraith de thograí ón gCoimisiún chun tabhairt faoin ngéarchéim airgeadais DeutschEnglishfrançaisportuguês . An deireadh seachtaine seo in Washington, tiocfaidh ceannairí ó 20 ceann de phríomhgheilleagair an domhain le chéile chun teacht ar shlite le deireadh a chur leis an ngéarchéim is chun aon atarlú a chosc. Beidh an tAE ag tathant ar na rannpháirtithe a shampla a leanúint is glacadh lena leithéid de rialacha dá ngníomhaireachtaí féin.

"Is mian liom go nglacfaidh an Eoraip ról lárnach sa réimse seo", arsa coimisinéir an mhargaidh inmheánaigh Cathal Mac Riabhaigh. "Is sia a théann ár dtogra-na ná rialacha sna dlínsí eile."

Má fhormheasann rialtais is parlaimintí an AE iad, d'fhéadfadh na rialacha teacht i bhfeidhm faoi 2010.

Seirbhísí airgeadais ar mhargadh aonair an AE English.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links