Navigatsioonitee

Riskantne äri? - 12/11/2008

Reitinguagentuuri Standard and Poor’s kasumit väljendav tabel New Yorgi börsil © Reporters

EL võtab meetmeid reitinguagentuuride tegevuse reguleerimiseks.

Järgmise sammuna finantssüsteemi tugevdamisel kavandab komisjon reitinguagentuuride DeutschEnglishfrançais (investorite finantsriske hindavad eraettevõtted) tegevuse kontrollimist.

Euroopas ei ole see veel reguleeritud – agentuurid järgivad vabatahtlikku tegevusjuhendit. Ebaõnnestumine finantskriisi DeutschEnglishfrançaisportuguês ärahoidmisel on andnud tõuke antud olukorra ümberhindamiseks.

Reitinguagentuurid on finantsturgude stabiilsuse seisukohast olulised ning neil on suur mõju krediidi kättesaadavusele ning selle maksumusele. Eeldatavasti aitavad reitinguagentuuride suhtes kehtestatavad eeskirjad taastada turu usaldust nende vastu.

Ameerika Ühendriikide kinnisvarabuumi ajal alahindasid mõned agentuurid ohtu, mida kujutas endast kõrge intressimääraga eluasemelaenude (mida tuntakse ka hüpoteeklaenude nime all) kaasamine kombineeritud investeerimistoodetesse. See on tõstatanud küsimusi seoses nende pädevuse ning erapooletusega suhetes finantstööstusega.

Õigusakti eelnõu kohaselt peaksid reitinguagentuurid tegema järgmist:

  • registreerima end Euroopa reguleerivate asutuste juures ning allutama end riiklike ametiasutuste järelevalvele.
  • avalikustama riski kindlaksmääramise meetodi
  • viima sisse muudatusi ettevõtte juhtimises, et vältida huvide konflikte, sealhulgas kehtestades piiranguid juhatuse liikmete tasule, volitustele ning laialisaatmise tingimustele.

 

Kõnealune õigusakti eelnõu on kõige hiljutisem komisjoni finantskriisi DeutschEnglishfrançaisportuguês lahendamise ettepanek. Eeloleval nädalavahetusel kohtuvad maailma 20 suurema majandusega riigi juhid, et arutada kriisi lahendamist ning selle kordumise ärahoidmist tulevikus. EL kutsub osalajaid järgima oma eeskuju ning võtma vastu samalaadseid reitinguagentuure käsitlevaid eeskirju.

Siseturu ja teenuste volinik Charlie McCreevy sõnas: „Soovin, et Euroopa asuks selles valdkonnas juhtpositsioonile. Meie ettepanek ulatub kaugemale teiste jurisdiktsioonide all kehtivatest eeskirjadest.”

Juhul, kui liikmesriikide valitsused ning Euroopa Parlament kiidavad kõnealused eeskirjad heaks, võiksid need jõustuda 2010. aastal.

Finantsteenused ELi ühtsel turul English .

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad