Διαδρομή πλοήγησης

Σωστή αξιολόγηση των κινδύνων - 12/11/2008

Εικόνα από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για τα κέρδη του Standard and Poor’s © Reporters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Στο πλαίσιο μιας ακόμη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Επιτροπή προτείνει να διενεργούνται έλεγχοι στους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας DeutschEnglishfrançais, δηλαδή τις ιδιωτικές εταιρείες που εκτιμούν τον χρηματοπιστωτικό κίνδυνο για τους επενδυτές.

Στην Ευρώπη οι οργανισμοί αυτοί δεν υπόκεινται σήμερα σε ρυθμίσεις αλλά εφαρμόζουν προαιρετικά έναν κώδικα δεοντολογίας. Το γεγονός ότι απέτυχαν να αποσοβήσουν τη χρηματοπιστωτική κρίση DeutschEnglishfrançaisportuguês οδήγησε στο γενικότερο αίτημα για την εποπτεία τους.

Οι οργανισμοί αυτοί είναι σημαντικοί για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό τη διαθεσιμότητα και το κόστος των πιστώσεων. Ελπίζουμε ότι υποχρεώνοντας τους οργανισμούς αυτούς να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς αυτούς.

Κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής ανάπτυξης της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ, ορισμένοι οργανισμοί υποτίμησαν τον κίνδυνο της ενσωμάτωσης υψηλότοκων στεγαστικών δανείων, γνωστών ως ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου, σε πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ερωτηματικά όσον αφορά την ικανότητά τους και τις φιλικές σχέσεις τους με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, οι πιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει:

  • να εγγράφονται στα μητρώα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών και να υπόκεινται στην εποπτεία των εθνικών αρχών
  • να δημοσιοποιούν τον τρόπο καθορισμού του κινδύνου
  • να πραγματοποιούν αλλαγές στην εταιρική τους διακυβέρνηση, όπως η επιβολή περιορισμών στις αμοιβές, τις εξουσίες και τους όρους απομάκρυνσης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.

 

Το σχέδιο κανονισμού είναι η πλέον πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης DeutschEnglishfrançaisportuguês. Αυτό το σαββατοκύριακο θα συναντηθούν στην Ουάσιγκτον οι αρχηγοί των 20 ισχυρότερων οικονομικά κρατών στον κόσμο για να συζητήσουν πώς θα εξέλθουμε από την κρίση και πώς θα αποφύγουμε νέα κρίση στο μέλλον. Η ΕΕ θα πιέσει τους συμμετέχοντες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της και να θεσπίσουν παρόμοιους κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας.

“Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο συγκεκριμένο τομέα", δήλωσε ο Επίτροπος εσωτερικής αγοράς, Τσαρλς Μακ Κρίβι. "Η πρότασή μας είναι κατά πολύ εκτενέστερη από τους κανόνες που εφαρμόζουν άλλες χώρες."

Αν εγκριθούν από τις κυβερνήσεις και το κοινοβούλιο της ΕΕ, οι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν το 2010.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ English.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι