Навигационна пътека

Рискован бизнес? - 12/11/2008

Преглед на печалбите рейтинговата агенция Standard and Poor's на табло на Нюйоркската фондова борса © Репортери

ЕС предприема действия за регулиране на агенциите за кредитен рейтинг.

Като още една стъпка за стабилизиране на финансовата система Комисията прави предложение за контрол на агенциите за кредитен рейтинг DeutschEnglishfrançais - частни компании, които правят оценка на финансовите рискове за инвеститорите.

Понастоящем тези агенции в Европа не се регулират, а следват доброволен етичен кодекс. Неспособността им обаче да предотвратят финансовата криза DeutschEnglishfrançaisportuguês предизвика призиви за контрол.

Рейтинговите агенции са важни за стабилността на финансовите пазари и оказват голямо влияние върху предлагането и цените на кредитите. Очаква се изискването агенциите да спазват определени правила да възстанови доверието в тях.

По време на жилищния бум в САЩ някои агенции омаловажиха опасността от включване на жилищни кредити с висока лихва — известни като „рискови“ (subprime) ипотечни кредити — в сложни инвестиционни продукти. Това предизвика съмнения за тяхната компетентност, както и за тясната им връзка с финансовата индустрия.

Съгласно проектозакона агенциите за кредитен рейтинг ще трябва да:

  • се регистрират при европейските регулаторни органи и да подлежат на мониторинг от националните компетентни органи
  • представят ясно своите методи за определяне на риска
  • направят промени в корпоративното си управление за предотвратяване на конфликтИ на интереси, включително чрез налагане на ограничения относно заплащането, пълномощията и условията за освобождаване на членовете на управителния съвет

 

Проектозаконът е последното от серия предложения за справяне с финансовата криза DeutschEnglishfrançaisportuguês . В края на седмицата във Вашингтон лидерите на 20-те най-развити икономики в света ще се срещнат, за да обсъдят възможностите за излизане от кризата и предотвратяване на следваща такава. ЕС ще насърчи участниците да последват неговия пример и да приемат подобни правила за техните агенции за кредитен рейтинг.

„Бих желал Европа да заеме водеща роля в тази област“, заяви комисарят по вътрешния пазар Чарли Маккрийви. „Правилата, заложени в нашето предложение, надхвърлят правилата, които се прилагат според други юрисдикции.“

Ако предложението бъде одобрено от правителствата на държавите-членки на ЕС и от европейския парламент, правилата биха могли да влязат в сила още през 2010 г.

Финансови услуги на единния пазар на ЕС English.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки