Navigačný riadok

Hospodárska stagnácia v dôsledku finančnej krízy - 03/11/2008

Muž čitajúci noviny © EC

Pre hospodársku nestabilitu a výrazny celosvetový prepad sa hospodársky rast v EÚ takmer zastavuje.

V najnovšej ekonomickej prognóze English Komisie sa predpovedá prudký pokles hospodárskeho rastu v EÚ – európska ekonomika porastie v tomto roku len o 1,4 % (polovica rastu v roku 2007), 0,2 % v roku 2009 a 1,1 % v roku 2010 (v krajinách eurozóny bude rast o niečo nižší – 1,2 % v tomto roku, 0,1 % v roku 2009 a 0,9 % v roku 2010). Tieto čísla sú v porovnaní s jarnou prognózou nižšie.

Hospodársky útlm však pomôže zmierniť inflačné tlaky a s klesajúcimi cenami ropy zmierňuje i riziko vzniku reťazového efektu, ktorý by mohol viesť k vyššej celkovej inflácii. V porovnaní s obdobím 2007 – 2008, kedy bolo vytvorených 6 miliónov nových pracovných miest, sa v rokoch 2009 až 2010 očakáva minimálny nárast zamestnanosti. Počas obdobia 2008 – 2010 sa predpokladá nárast nezamestnanosti o jeden percentuálny bod.

Zhoršené hospodárske vyhliadky pravdepodobne ukroja aj z verejných financií. Očakáva sa, že ak sa neprijmú žiadne opatrenia, narastú schodky rozpočtov z necelého 1 % HDP v roku 2007 na 2,6 % v roku 2010. V prípade eurozóny sa predpokladá, že deficity dosiahnu 1,3 % v tomto roku a 2 % v roku 2010. Ale vývoj verejných financií, a hlavne dlhu verejných financií, je ťažké spoľahlivo predpovedať, keďže nie sú jasné fiškálne dosahy vládnych záchranných balíkov.

V dôsledku finančnej krízy, ktorá sa túto jeseň rýchlo prehĺbila a rozšírila, je ekonomická situácia mimoriadne nestála. Je viac než možné, že sa čísla z prognóz ešte zhoršia.

Komisia uverejňuje svoje hospodárske prognózy štyrikrát ročne. V súhrnnej jarnej a jesennej prognóze je zahrnutý rast, inflácia, zamestnanosť a deficity verejných financií. Kratšie priebežné správy, ktoré sa uverejňujú vo februári a septembri, zohľadňujú vývoj od predošlej súhrnnej prognózy.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy