Kruimelpad

EU verwacht nulgroei als gevolg van financiële crisis - 03/11/2008

Een man leest de krant © EC

Door de chaos in de financiële sector en de wereldwijde recessie, is de groei in de EU praktisch tot het nulpunt gedaald.

Volgens de meest recente economische vooruitzichten English van de Commissie zal de groei in de EU fors dalen tot 1,4% in 2008 (de helft van die in 2007), 0,2% in 2009 en 1,1% in 2010. Voor de eurozone vallen de cijfers nog iets ongunstiger uit, namelijk 1,2%, 0,1% en 0,9%. In het voorjaar werd nog op een hogere groei gerekend.

Door de economische vertraging zal de inflatie afnemen. Die wordt trouwens nog eens extra getemperd door de dalende olieprijzen. De werkgelegenheid zal in 2009-2010 naar verwachting maar lichtjes groeien, terwijl die in 2007-2008 nog met 6 miljoen arbeidsplaatsen is toegenomen. De werkloosheid zal tussen 2008 en 2010 met 1 procentpunt stijgen.

De minder gunstige economische vooruitzichten zullen ook gevolgen hebben voor de overheidsfinanciën. De begrotingstekorten zullen – bij ongewijzigd beleid – stijgen van gemiddeld 1% van het BBP in 2007 tot 2,6% in 2010. Voor de eurozone bedragen de geraamde tekorten respectievelijk 1,3% voor dit jaar en 2% voor 2010. Maar het is moeilijk een betrouwbare voorspelling te geven voor de overheidsfinanciën en zeker voor de overheidsschuld, omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat over de fiscale gevolgen van de reddingsplannen van de overheden.

De economische toestand is erg wankel. Dat komt door de financiële crisis, die zich dit najaar snel heeft verspreid. De kans dat de vooruitzichten nog flink naar beneden moeten worden bijgesteld, is niet gering.

De Commissie publiceert vier keer per jaar economische vooruitzichten. In het voor- en najaar wordt uitgebreid ingegaan op de groei, de inflatie, het overheidstekort en de overheidsschuld in alle EU-landen. In de minder uitgebreide tussentijdse vooruitzichten van februari en september wordt alleen gekeken naar nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de voorgaande vooruitzichten.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links