Navigācijas ceļš

Publicēta prognoze, ka finanšu krīzes dēļ ekonomikas izaugsme apstāsies - 03/11/2008

Vīrietis, kas lasa avīzi © EC

Finanšu krīzes un visas pasaules ekonomikas krasās lejupslīdes dēļ ES tautsaimniecības izaugsme gandrīz apstājusies.

Komisijas jaunākajā ekonomikas prognozē  English paredzēts, ka ES tautsaimniecības izaugsme krasi samazināsies līdz 1,4% 2008. gadā (būs divreiz mazāka nekā 2007. gadā) un ka 2009. gadā tā būs 0,2%, bet 2010. gadā — 1,1% (eirozonā šie skaitļi būs nedaudz mazāki, proti, 1,2%, 0,1% un 0,9%). Šie rādītāji ir zemāki nekā tika prognozēts pavasarī.

Izaugsmes tempa palēlināšanās palīdzēs risināt ar inflāciju saistītās problēmas. Tā kā naftas cena samazinās, ir mazāks risks, ka tā var izraisīt ķēdes reakciju, paaugstinot inflācijas kopējo līmeni. Sagaidāms, ka 2009.–2010. gadā darbavietu skaits pieaugs pavisam nedaudz, turpretī 2007.–2008. gadā tika izveidoti seši miljoni jaunu darbavietu. Paredzams, ka laika posmā no 2008. gada līdz 2010. gadam bezdarba līmenis paaugstināsies apmēram par vienu procentu.

Šķiet, ka tautsaimniecības grūtību dēļ radīsies robs valsts un pašvaldību budžetā. Kopumā tiek prognozēts, ka valsts budžeta deficīts pieaugs no mazāk nekā 1% IKP 2007. gadā līdz 2,6% 2010. gadā (ja nemainīsies budžeta politika). Prognozē, ka eirozonā deficīts sasniegs 1,3% šogad un 2% 2010. gadā. Tomēr valsts budžetu — jo īpaši valsts parādu — ir grūti prognozēt precīzi, jo nav pilnīgas skaidrības par to, kā valsts ieņēmumus ietekmēs valdību finansētie sanācijas plāni.

Pašlaik, pēc finanšu krīzes, kas īpaši strauji saasinājās rudenī, ekonomika ir ļoti nestabila. Ļoti iespējams, ka prognozētie rādītāji būs sliktāki nekā gaidīts un ka tie būs jāpārskata.

Ekonomikas prognozes Eiropas Komisija publicē četras reizes gadā. Visaptverošajā pavasara un rudens prognozē Komisija pievēršas tautsaimniecības izaugsmei, inflācijai, nodarbinātībai, valsts budžeta deficītam un valsts parādam visās ES dalībvalstīs. Mazākajās starpposma prognozēs, kuras publicē februārī un septembrī, Komisija analizē jaunākos notikumus pēc iepriekšējās prognozes.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites