Cosán nascleanúna

Súil le moilliú geilleagrach d'éis na géarchéime airgeadais - 03/11/2008

Fear is nuachtán á léamh aige  © EC

Agus é buailte ag rachlas geilleagrach is ag cúlú géar domhanda, tá fás an AE beagnach moillithe go náid.

Fortheilgeann an réamhaisnéis gheilleagrach English is déanaí ón gCoimisiún titim ghéar i bhfás an AE go 1.4% i 2008 (leath chion na bliana 2007), 0.2% i 2009 agus 1.1% i 2010 (le figiúirí sa limistéar euro beagán níos ísle - 1.2%, 0.1% agus 0.9% faoi seach). Is ísle na figiúirí seo ná réamhaisnéis an earraigh.

Maolóidh an moilliú ar bhrú an bhoilscithe. Chomh maith le titim na bpraghasanna ola, is lú an baol anois go spreagfaí boilsciú ginearálta níos airde. Meastar go méadóidh an fhostaíocht beagán i 2009-10, fad a cruthaíodh 6 mhilliún post nua i 2007-08. Tá súil go méadóidh an ráta dífhostaíochta thart ar 1% idir 2008 agus 2010.

Beidh drochthionchar ar chúrsaí airgeadais phoiblí ag an suíomh geilleagrach atá ag dul in olcas. Ar an mórgóir, meastar go méadóidh easnaimh bhuiséid rialtas ó níos lú ná 1% d'OTI i 2007 go 2.6% i 2010 – mura mbíonn aon athrú beartais. Don limistéar euro, ceaptar go sroichfidh na heasnaimh 1.3% i mbliana agus 2% i 2010. Ach is deacair an t-airgeadas poiblí - go háirithe an fiachas poiblí - a thuar go muiníneach, de dheasca neamhchinnteachta faoi thionchar na bpacáistí tarrthála rialtais.

Is guagaí ná riamh an staid gheilleagrach faoi láthair, d'éis na géarchéime airgeadais a dhoimhnigh is a leathnaigh go tapa an fómhar seo. Tá baol suntasach ann nach mór na réamhaisnéisí seo a ísliú.

Ceithre huaire sa bhliain a fhoilsíonn an Coimisiún réamhaisnéisí geilleagracha. Clúdaíonn réamhaisnéisí uileghabhálacha an earraigh is an fhomhair an fás, an boilsciú, an fhostaíocht is easnaimh bhuiséid phoiblí do gach tír AE. Na réamhaisnéisí beaga eatramhacha - a fhoilsítear i bhFeabhra i Meán Fómhair - caitheann siad súil ar fhorbairtí tar éis na réamhaisnéise uileghabhálaí is déanaí.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links