Navigatsioonitee

Pärast finantskriisi prognoositakse majanduse paigalseisu - 03/11/2008

Mees ajalehte lugemas © EC

ELi majanduskasv, mida mõjutasid rängad vapustused ja järsk üleilmne langus, peatub peaaegu täielikult.

Komisjoni viimane majandusprognoos English ennustab ELi majanduskasvu järsku langust 1,4 protsendini 2008. aastal (üksnes pool 2007. aasta vastavast protsendist), 0,2 protsendini 2009. aastal ja 1,1 protsendini 2010. aastal. Eurotsooni vastavad näitajad on veidi madalamad: vastavalt 1,2 protsenti, 0,1 protsenti ja 0,9 protsenti. Kõnealused näitajad on kevadise majandusprognoosi raames ennustatutest madalamad.

Kasvutempo aeglustumine aitab vähendada inflatsioonist tingitud survet. Lisaks naftahindade langusele on vähenenud oht, et järelmõjud võiks põhjustada suuremat üldist inflatsiooni. Aastatel 2009–2010 peaks tööhõive marginaalselt suurenema. Ajavahemikus 2007–2008 loodi kuus miljonit uut töökohta. Töötuse määr peaks ajavahemikus 2008–2010 ligikaudu ühe protsendipunkti võtta tõsuma.

Halvenev majandusprognoos hakkab ilmselt negatiivselt mõjutama ka riikide rahandust. Kui praegune poliitika jääb samaks, peaksid riigieelarve puudujäägid üldises plaanis suurenema: vähem kui 1 protsendist SKTst 2007. aastal kuni 2,6 protsendini 2010. aastal. Eurotsooni puhul ennustatakse puudujäägi suurenemist 1,3 protsendini SKTst käesoleval aastal ning 2 protsendini aastal 2010. Kuid riigi rahanduse ning eelkõige riigivõla kohta on kindlate prognooside tegemine väga keeruline, sest valitsuse päästemeetmetest tingitud fiskaalmõjusid ei ole võimalik täpselt ette hinnata.

Praegu on majandusseis eriti ebakindel, sest äsja lõppes finantskriis, mis suurenes ja laienes käesoleval sügisel väga kiiresti. On olemas suur oht, et praegused prognoosid muutuvad läbivaatuse järgselt veelgi halvemaks.

Komisjon avaldab majandusprognoose neli korda aastas. Ulatuslikud kevadised ja sügisesed prognoosid sisaldavad majanduskasvu, inflatsiooni, tööhõive ja riigieelarve puudujäägi ning võlgadega seotud prognoose kõigi ELi liikmesriikide kohta. Veebruaris ja septembris avaldatavate väiksemate vaheprognooside raames vaadatakse läbi eelmisele prognoosile järgnenud sündmuste käik.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad