Sti

Økonomien står i stampe efter finanskrisen - 03/11/2008

Mand med avis © EC

Væksten i EU næsten i stå i kølvandet på finanskrisen og den dramatiske globale lavkonjunktur.

Kommissionens seneste økonomiske prognose English forudser et drastisk fald i væksten i EU – til 1,4 % i 2008 (en halvering siden 2007), 0,2 % i 2009 og 1,1 % i 2010 (tallene for euroområdet er lidt lavere, nemlig 1,2 %, 0,1 % og 0,9 %). Tallene ligger lavere end i forårsprognosen.

Afmatningen vil være med til at dæmpe inflationspresset. Ud over at oliepriserne er på vej ned, er der samtidig mindre risiko for følgevirkninger, der kan give højere inflation. Der forventes lidt højere jobskabelse i 2009-2010, mens der blev skabt 6 millioner nye arbejdspladser i 2007-2008. Ledighedsraten forventes at stige med cirka 1 procentpoint mellem 2008 og 2010.

De offentlige finanser ser ud til at komme under pres på grund af de ringere økonomiske udsigter. Hvis der ikke sker politiske ændringer, forventes de samlede nationale budgetunderskud at stige fra under 1 % af BNP i 2007 til 2,6 % i 2010. For euroområdet fortæller prognosen, at underskuddet bliver 1,3 % i år og 2 % i 2010. Det er dog svært at forudsige nøjagtigt, hvordan det vil gå med statsfinanserne – især den offentlige gæld – da der ikke er klarhed over de finanspolitiske konsekvenser af de statslige redningspakker.

Den økonomiske situation er yderst usikker i øjeblikket – i kølvandet på finanskrisen, som blev forværret og begyndte at brede sig hurtigt i efteråret. Der er en væsentlig risiko for, at prognoserne skal justeres nedad.

Kommissionen offentliggør økonomiske prognoser fire gange om året. De omfattende prognoser i foråret og efteråret dækker vækst, inflation, beskæftigelse samt offentlige underskud og gæld for alle EU-lande. De mindre midlertidige prognoser, der offentliggøres i februar og september, gennemgår udviklingen siden den forudgående prognose.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links