Навигационна пътека

След финансовата криза – икономически застой - 03/11/2008

Четящ вестник човек © EC

Растежът в ЕС замира вследствие на финансовите вълнения и рязкото забавяне на световната икономика.

Последната икономическа прогноза English на Комисията предвижда рязък спад на растежа в ЕС до 1,4 % през 2008 г. (два пъти по-малък от този през 2007 г.), 0,2 % през 2009 г. и 1,1 % през 2010 г. (за еврозоната цифрите са малко по-ниски – съответно 1,2 %, 0,1 % и 0,9 %). Тези предвиждания са по-ниски от пролетните.

Забавянето на растежа ще спомогне за облекчаване на инфлационния натиск, тъй като цените на петрола падат и рискът от верижни реакции, които могат да предизвикат по-висока инфлация, е по-малък. В сравнение със 6-те милиона работни места, създадени през 2007-2008 г., увеличението на заетостта през 2009-2010 г. се очаква да бъде незначително. За сметка на това се очаква безработицата да нарасне с 1 процент между 2008 и 2010 г.

Влошаващите се икономически перспективи почти със сигурност ще се отразят негативно на публичните финанси. Като цяло се очаква държавните бюджетни дефицити да нараснат от близо 1 % от БВП през 2007 г. до 2,6 % през 2010 г., ако правителствата не променят политиките си. В еврозоната дефицитите се очаква да достигнат 1,3 % тази година и 2 % през 2010 г. Но публичните финанси, и особено публичните дългове, не могат да бъдат предвидени със сигурност поради неясните данъчни последствия от спасителните мерки, приети от правителствата.

В момента икономическата ситуация е извънредно нестабилна поради задълбочаването и разпростирането на финансовата криза през последните месеци. Има голяма вероятност настоящите прогнози да се окажат твърде оптимистични.

Комисията публикува икономически прогнози четири пъти годишно. Подробните пролетни и есенни прогнози обхващат растежа, инфлацията, заетостта и държавните бюджетни дефицити и дългове във всички страни от ЕС. Междинните прогнози, които се публикуват през февруари и септември, са по-кратки и разглеждат промените, настъпили след последната подробна прогноза.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки