Navigačný riadok

Príprava plánu ekonomickej obnovy - 30/10/2008

Predseda EK José Manuel Barroso a komisár pre hospodárstvo Joaquín Almunia na tlačovej konferencii po stretnutí Komisie na tému finančnej krízy © EC

Zatiaľ čo sa lídri EÚ pripravujú na medzinárodný samit, Komisia skúma plány riešenia finančnej krízy.

Našou hlavnou úlohou je zmierniť dosah finančnej krízy na zamestnanosť, kúpnu silu a prosperitu občanov členských krajín. Uviedol to predseda Komisie José Manuel Barroso v rozhovore po krízovom stretnutí, na ktorom mali komisári načrtnúť stratégiu EnglishPDF riešenia súčasnej situácie.

Plán, ktorý má byť hotový 26. novembra, bude zahŕňať krátkodobé opatrenia na odvrátenie recesie. Komisia skúma nové možnosti financovania a možnosti nového využitia existujúcich fondov. Okrem toho chce navýšit kapitál, ktorým disponuje Európska investičná banka English , inštitúcia EÚ poskytujúca dlhodobé úvery. Banka má k dispozícii úverový balík vo výške 30 miliárd eur na pomoc malým podnikom, ktoré majú problémy s financovaním.

Bez toho, aby spochybnil právomoci vnútroštátnych vlád v otázkach fiškálnej politiky, Barroso zdôraznil potrebu koordinácie na úrovni EÚ. „Musíme plávať spolu, inak sa spolu utopíme,“ povedal. Plán sa bude snažiť o zvýšenie regulácie a dohľadu nad finančným sektorom v EÚ.

EÚ poskytne Maďarsku, ktoré kríza postihla vo zvýšenej miere, záchranný úver vo výške 6,5 miliardy eur. Komisia takisto navyšuje svoj krízový fond, aby mohla pomôcť iným krajinám.

Niekoľko štátov vyjadrilo v súvislosti s finančnou krízou svoje znepokojenie nad nákladmi, ktoré sú spojené s plánom EÚ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 % (v porovnaní s rokom 1990). Barroso sa domnieva, že EÚ musí svoje snaženie v boji proti zmenám klímy zvyšovať, a nie znižovať. Ekologickejšie hospodárstvo poskytne nové možnosti rastu. Stimulačné opatrenia môžu zahŕňať financovanie určitých druhov dopravy, energie a špičkových technológií a znížené dane pre energeticky efektívne tovary a služby.

Európski lídri sa stretnú na budúci týždeň, aby sa pripravili na medzinárodný samit o finančnej kríze, ktorý sa uskutoční 15. novembra vo Washingtone. Jedným z cieľov samitu je zlepšenie koordinácie medzi krajinami. Na stretnutí sa bude diskutovať aj o tom, ako sa vyhnúť takejto kríze v budúcnosti. Barroso potvrdil, že EÚ podporuje revíziu svetového finančného systému, vyššiu mieru regulácie a globálneho dohľadu.

Prečítajte si text stratégie EnglishPDF.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy