Navigācijas ceļš

Ekonomikas drīzas atveseļošanas plāns - 30/10/2008

Komisijas priekšsēdētājs Barrozu un ekonomikas komisārs Almunja preses konferencē pēc Komisijas sanāksmes par finanšu krīzi © EC

ES līderiem gatavojoties starptautiskam sammitam, Komisija iezīmē vispārējus plānus, kā pārvarēt finanšu krīzi.

Galvenā prioritāte ir mazināt finanšu krīzes ietekmi uz nodarbinātību, pirktspēju un ES iedzīvotāju labklājību. Tā Komisijas priekšsēdētājs Barrozu izteicās savā uzrunā pēc ārkārtas sanāksmes, kurā komisāri vienojās par jaunas stratēģijas EnglishPDF izstrādi.

Plāns, kuru plānots publicēt 26. novembrī, paredzēs īstermiņa pasākumus, kuriem būtu jāsekmē lejupslīdes novēršana. Komisija meklē jaunus finansējuma avotus un jaunus pieejamo līdzekļu izmantošanas veidus. Tā arī vēlas palielināt kapitālu, kas ir pieejams Eiropas Investīciju bankai English — ES ilgtermiņa aizdevumu institūcijai. Banka jau ir atvēlējusi 30 miljardus eiro aizdevumu mehānismam, kas ir paredzēts, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem, kuriem ir grūtības iegūt finansējumu.

Apzinoties, ka dalībvalstu valdības nosaka nodokļu politiku, Barrozu uzsvēra vajadzību pēc rīcības saskaņošanas ES mērogā. “Mums ir jāturas virs ūdens visiem kopā, citādi mēs nogrimsim kopā”, viņš teica. Plāna mērķis ir uzlabot ES finanšu nozares pārraudzību un regulējumu.

ES apstiprinājusi 6,5 miljardu ārkārtas kredītu Ungārijai, kuru krīze skārusi īpaši smagi. Komisija arī palielina savu krīzes līdzekļu fondu, lai palīdzētu grūtībās nonākušajām valstīm.

Vairākas valstis paudušas raizes par izmaksām, kas saistītas ar ES plānu siltumnīcefekta gāzu emisiju līdz 2020. gadam samazināt par 20% (salīdzinājumā ar pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu līmeni), īpaši pašreizējās finanšu krīzes sakarībā. Barrozu izteicās, ka ES būtu jāpaātrina, nevis jāpalēnina savas klimata pārmaiņu programmas izpilde. Pasākumi, kuru mērķis ir ekonomiku padarīt ekoloģiskāku, sniegs jaunas izaugsmes iespējas. Šādi pasākumi var būt transporta, enerģētikas un augsto tehnoloģiju finansējums un mazāki nodokļi, lai palielinātu pieprasījumu pēc energoefektīvām precēm un pakalpojumiem.

ES līderi tiksies nākamnedēļ, lai sagatavotu finanšu krīzei veltītu starptautisku sammitu, kas notiks 15. novembrī Vašingtonā. Sammita mērķis būs uzlabot koordināciju starp valstīm un apspriest, kā iespējams nepieļaut krīzes atkārtošanos. Barrozu vēlreiz apstiprināja, ka ES uzskata, ka pasaules finanšu sistēma ir jāpārskata, ieviešot stingrāku regulējumu un pastiprinot globālo pārraudzību.

Lasīt stratēģijas tekstu EnglishPDF.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites