Naršymo kelias

Rengiamas ekonomikos atgaivinimo planas - 30/10/2008

Pirmininkas J. M. Barroso ir už ekonomikos reikalus atsakingas Komisijos narys J. Almunia spaudos konferencijoje po Komisijos narių posėdžio finansinės krizės tema © EB

ES lyderiams intensyviai ruošiantis tarptautiniam aukščiausiojo lygio susitikimui, Komisija rengia konkretų planą, kaip įveikti finansinę krizę.

Pagrindinis ES plano tikslas – sušvelninti finansinės krizės poveikį ES piliečių darbo vietoms, perkamajai galiai ir gerovei. Taip po skubiai sušaukto Europos Komisijos narių posėdžio Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso apibūdino rengiamą naują strategiją EnglishPDF.

Šiame plane, kurį ketinama paskelbti lapkričio 26 d., bus numatyta ir trumpalaikių priemonių nuosmukiui įveikti. Komisija ieško naujų finansavimo priemonių ir naujų esamų fondų panaudojimo būdų. Ji taip pat nori padidinti ilgalaikes paskolas teikiančio Europos investicijų banko English kapitalą. Kad padėtų mažosioms įmonėms gauti finansavimą, bankas jau parengė 30 mlrd. EUR paskolų paketą.

J. M. Barroso pabrėžė, kad būtina ES lygmeniu koordinuoti šalių vyriausybių nustatomą fiskalinę politiką. „Turime plaukti kartu, nes kitaip paskęsime“, – pažymėjo Komisijos Pirmininkas. Planu siekiama patobulinti ES finansų sektoriaus reguliavimo ir priežiūros sistemą.

ES patvirtino 6,5 mlrd. EUR nepaprastąjį kreditą smarkiai nuo krizės nukentėjusiai Vengrijai. Be to, Komisija padidino krizės fondo lėšas, kad padėtų ir kitoms į sunkią padėtį patekusioms šalims.

Kilus finansinei krizei nemažai šalių išreiškė susirūpinimą dėl išlaidų, susijusių su ES planu iki 2020 m. 20 % (palyginti su 1990 m. lygiu) sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas. Tačiau anot J. M. Barroso, ES turi padidinti, o ne sumažinti ES kovos su klimato kaita darbotvarkės įgyvendinimo tempą. Ekologiškesnė ekonomika atvers naujų augimo galimybių. Tarp numatomų priemonių galėtų būti transporto, energetikos ir pažangiųjų technologijų sektorių finansavimas bei mokesčių mažinimas, siekiant didinti energiją taupančių prekių ir paslaugų paklausą.

ES vadovai susitiks kitą savaitę, kad pasirengtų lapkričio 15 d. Vašingtone vyksiančiam tarptautiniam aukščiausiojo lygio susitikimui finansinės krizės tema. Šio susitikimo tikslas – pagerinti šalių politikos koordinavimą ir apsvarstyti, kaip išvengti kitos tokios krizės. J. M. Barroso dar kartą patvirtino, kad ES rems pasaulinės finansų sistemos reformą, kuria siekiama užtikrinti griežtesnį finansų sistemos reguliavimą ir pasaulinio lygmens priežiūrą.

Skaitykite strategiją EnglishPDF.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos