Cosán nascleanúna

Plean téarnaimh gheilleagraigh ar na bacáin - 30/10/2008

An tUachtarán Barroso le coimisinéir an gheilleagair Almunia ag preasagallamh d'éis chruinniú an Choimisiúin faoin ngéarchéim airgeadais © EC

Réamhradharc ón gCoimisiún ar phleananna uileghabhálacha le tabhairt faoin ngéarchéim airgeadais is ceannairí AE ag ullmhú don chruinniú mullaigh idirnáisiúnta.

Tionchar na géarchéime airgeadais ar phoist, ar chumhacht ceannaigh, is ar rath na saoránach AE a mhaolú, sin an phríomh-thosaíocht. B'shin a dúirt an tUachtarán Barroso, ag labhairt dó d'éis chruinniú éigeandála de choimisinéirí chun straitéis English  a phleanáil.

Sa phlean, le foilsiú an 26 Samhain, beidh bearta gearrthéarmacha le cabhrú chun cúlú a sheachaint. Tá an Coimisiún ag féachaint ar mhaoiniú nua is ar úsáideanna nua do chistí atá ann cheana. Is mian leis cur leis an gcaipiteal atá ar fáil don Bhanc Eorpach Infheistíochta English , foras iasachtaí fadtéarmacha an AE. Tá pacáiste iasachtaí €30bn curtha le chéile cheana ag an mbanc chun cabhrú le mionghnóthais le teacht ar mhaoiniú.

Ag aithint dó gurb iad na rialtais náisiúnta a shocraíonn an beartas fioscach, d'aibhsigh Barroso an gá le comhordú ag leibhéal an AE. “Ní mór dúinn snámh le chéile, nó báfar le chéile sinn,” ar seisean. Beidh faoin bplean rialú agus maoirsiú na hearnála airgeadais AE a fheabhsú.

Tá an tAE chun €6.5bn de chreidmheas éigeandála a thabhairt don Ungáir, atá buailte go dona ag an ngéarchéim. Leathnóidh an Coimisiún a chiste géarchéime freisin chun cabhrú le tíortha eile atá i bponc.

Tá imní léirithe ag roinnt tíortha faoi chostas phlean an AE chun astaíochtaí ghás ceaptha teasa a ísliú 20% faoi 2020 (i gcomparáíd le leibhéal 1990), go háirithe faoi léas na géarchéime airgeadais. Dúirt an tUasal Barroso nach mór don AE luas a chur lena chlár don athrú aeráide, ní é a mhoilliú. Cruthóidh dul i nglaise an gheilleagair deiseanna nua don fhás. I measc na mbeart, tharlódh go mbeidh maoiniú on iompar, don fhuinneamh is don ardteicneolaíocht, is ísliú cánach chun tacú leis an éileamh ar earraí is ar sheirbhísí a bheidh cnuaisciúnach san fhuinneamh.

Beidh ceannairí an AE ag teacht le chéile an tseachtain seo chugainn le hullmhú do chruinniú mullaigh idirnáisiúnta an 15 Samhain i Washington. Díreoidh an cruinniú mullaigh ar chomhordú feabhsaithe idir thíortha is pléifidh sé conas a leithéid de ghéarchéim a sheachaint feasta. D'athdhearbhaigh Barroso tacaíocht an AE do leasú ar chóras airgeadais an domhain le rialú níos déine is breis maoirseachta domhanda.

Léigh an straitéis English .

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links