Navigatsioonitee

Majanduse taastamiskava on täies hoos - 30/10/2008

President Barroso ja majandusvolinik Almunia pressikonverentsil pärast finantskriisi käsitlevat komisjoni kohtumist © EC

Samal ajal kui ELi juhid valmistuvad tippkohtumiseks, vaatab komisjon läbi ulatuslikke kavasid finantskriisi lahendamiseks.

Kõige olulisem on pehmendada finantskriisi mõju töökohtadele, ostujõule ja ELi kodanike heaolule. Sellisel arvamusel oli president Barroso, kes võttis sõna pärast Euroopa Komisjoni volinike erakorralist kohtumist, mis korraldati strateegia EnglishPDF väljatöötamisek.

Eeldatavasti 26. novembril avalikustatav kava sisaldab lühiajalisi meetmeid majanduslanguse piiramiseks. Komisjon pöörab tähelepanu uudsele rahastamisele ja olemasolevate vahendite uutele kasutusviisidele. Samuti tahab komisjon suurendada Euroopa Investeerimispangale English (ELi pikaajalise laenu andmise asutus) kättesaadavat kapitali. Euroopa Investeerimispank on juba koostanud 30 miljardi euro suuruse laenupaketi, et aidata rahalisi vahendeid hädasti vajavaid väikeettevõtteid.

Võttes arvesse asjaolu, et fiskaalpoliitika töötavad välja riikide valitsused, rõhutas Barroso kooskõlastamise vajalikkust ELi tasandil. "Kui me ei tee koostööd, siis oleme kõik kaotajad," ütles ta. Kavaga tahetakse parandada ELi finantssektori reguleerimist ja järelevalvet.

EL annab 6,5 miljardi euro väärtuses erakorralist laenu Ungarile, keda kriis on rängalt tabanud. Komisjon laiendab oma kriisifondi ka teiste raskustes olevate liikmesriikide abistamiseks.

Finantskriisi kontekstis on mitmed riigid avaldanud muret seoses kuludega, mille toob kaasa ELi kava vähendada kasvuhoonegaase 2020. aastaks 20% (võrreldes 1990. aasta tasemega). Barroso ütles, et EL peab oma kliimamuutuste tegevuskava rakendamist aeglustamise asemel hoopis kiirendama. Majanduse keskkonnasõbralikumaks muutmine pakub uusi võimalusi majanduskasvuks. Meetmed võivad sisaldada transpordi, energeetika ja kõrgtehnoloogia rahastamist ning maksude vähendamist, et suurendada nõudlust energiatõhusate toodete ja teenuste järele.

ELi juhid kohtuvad järgmisel nädalal, et valmistuda finantskriisi käsitlevaks rahvusvaheliseks tippkohtumiseks, mis toimub 15. novembril Washingtonis. Tippkohtumise eesmärk on parandada riikidevahelist kooskõlastamist ning arutada, kuidas oleks võimalik ära hoida kriisi kordumist. President Barroso kinnitas ELi toetust maailma rahandussüsteemi läbivaatamisele, et karmistada reguleerimist ja teostada laiaulatuslikumat järelevalvet kogu maailmas.

Tutvu strateegiaga EnglishPDF.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad