Navigatsioonitee

Finantskriisi lahendusi käsitlev ülemaailmne tippkohtumine - 20/10/2008

Nicolas Sarkozy, George Bush ja José Manuel Barroso © EC

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa juhid leppisid kokku ülemaailmset rahandust käsitlevate mitmete tippkohtumiste kokkukutsumises.

Komisjoni president José Manuel Barroso ja praeguse eesistujariigi Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy arutasid möödunud nädalavahetusel Camp Davidis Ameerika Ühendriikide presidendi George W. Bushiga ülemaailmseid majandusprobleeme.

Kolm tipp-poliitikut nõustusid astuma samme rahvusvaheliste kohtumiste korraldamiseks, et vaadata üle, milliseid jõupingutusi on finantskriisi lahendamiseks tehtud ning leida üksmeel, kuidas vältida sellise kriisi uuesti puhkemist. Ühisavalduses English märgitakse: „Maailma riigijuhtidega konsulteeritakse esimese valitsusjuhtide tippkohtumise toimumise üle Ameerika Ühendriikides kohe pärast Ameerika Ühendriikide presidendivalimisi [4. novembril].

ELi juhid on kutsunud üles paremini koordineerima jõupingutusi, mis on seotud usalduse taastamisega turgude vastu ja tõhustatud järelevalve ning maailma finantsturgude rangema reguleerimisega. Eelmisel nädalal võtsid Ameerika Ühendriigid vastu Euroopa päästeplaanil põhineva finantstagatiste kava.

ELi päästeplaan võimaldab valitsustel tagada pankade laenutegevust, pakkuda lühiajalist likviidsust ning osaliselt natsionaliseerida mõningaid panku. ELi valitsused on lubanud päästeplaani raames laene tagada enam kui 2 biljoni euro ulatuses.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad