Ścieżka nawigacji

Kryzys finansowy głównym tematem szczytu UE - 16/10/2008

Posiedzenie Rady © WE

Przywódcy państw UE wezwali do przebudowy światowego systemu finansowego.

Przywódcy państw UE zgodzili się, że reforma musi objąć cały sektor finansowy. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru finansowego na poziomie światowym, globalny system wczesnego ostrzegania na wypadek kryzysu oraz międzynarodowe normy gwarantujące przejrzystość i odpowiedzialność.

Unia Europejska opowiedziała się za zwołaniem międzynarodowego szczytu w sprawie kryzysu. Pod koniec tygodnia przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotkają się w tej sprawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem.

Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli było kontynuacją spotkania 15 państw strefy euro DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano , które odbyło się na początku tygodnia, i na którym uzgodniono wspólny plan mający przywrócić zaufanie obywateli do sektora bankowego. Wszystkie państwa członkowskie wezwano do poparcia tego planu, ponieważ wspólne działanie ma większe szanse na uspokojenie rynków niż indywidualne działania poszczególnych krajów. W tym celu zostanie powołana specjalna kryzysowa grupa robocza, której zadaniem będzie koordynowanie działań pomiędzy krajami UE.

Na mocy planu ratunkowego rządy będą mogły udzielać gwarancji na kredyty międzybankowe oraz krótkoterminowego wsparcia instytucjom finansowym. Dopuszcza się także częściową nacjonalizację banków. W sumie rządy państw członkowskich postanowiły przeznaczyć na plan ratunkowy ponad 2 biliony euro.

Nacisk położono również na wzmocnienie nadzoru finansowego w UE. Rada wezwała do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zaostrzenia przepisów w zakresie wymogów kapitałowych i agencji ratingowych oraz ochrony depozytów bankowych DeutschEnglishfrançais .

Poruszono też kwestię gigantycznych odpraw wypłacanych szefom firm w momencie ich odejścia. Zarobki menedżerów najwyższego szczebla powinny być uzależnione od osiąganych wyników. Nie powinni oni również podejmować nadmiernego ryzyka w celu zwiększenia zysków z opcji na akcje.

W obliczu grożącej recesji Rada stwierdziła, że przepisy UE, na mocy których deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB, powinny być stosowane z uwzględnieniem „wyjątkowych okoliczności”.

Przywódcy UE ponownie opowiedzieli się za przyjęciem do końca roku wniosków legislacyjnych w sprawie energii i zmian klimatu . Jose Manuel Barroso wyraził nadzieję, że kryzys finansowy nie wpłynie na osłabienie wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Na szczycie poruszono również kwestię polityki imigracyjnej. Przywódcy krajów UE przyjęli Europejski pakt w sprawie imigracji i azylu. Poza tym premier Irlandii mówił o krokach, jakie zamierza podjąć Irlandia po odrzuceniu Traktatu lizbońskiego. Dyskutowano również o relacjach z Rosją, które od czasu konfliktu w Gruzji, są dość napięte.

Prezydencja Rady – więcej informacji na temat szczytu UE DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano .

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki