Navigatsioonitee

ELi tippkohtumise peamiseks teemaks finantskriis - 16/10/2008

Ülemkogu istung © EC

ELi juhid soovivad rahvusvahelise finantssüsteemi üle vaadata.

ELi juhtide sõnul peab reformide puhul võtma arvesse kõiki asjaolusid ning reformid peavad hõlmama tugevamat rahvusvahelist järelevalvet, ülemaailmset kriiside puhul toimivat varajase hoiatamise süsteemi ning ülemaailmseid regulatiivseid nõudeid läbipaistvuse ning usaldusväärsuse tagamiseks.

EL tegi ettepaneku korraldada kriisi käsitlemiseks rahvusvaheline tippkohtumine. Komisjoni president Jose Manuel Barroso ja Prantsusmaa president Nicolas Sarkozy kohtuvad USA presidendi George W. Bushiga asjaomase idee arutamiseks sel nädalavahetusel.

Euroopa Ülemkogu istung Brüsselis järgnes sel nädalal toimunud 15 euroala riigi kohtumisele DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano, mille eesmärk oli koostada ühine kava panganduses usalduse taastamiseks. ELi juhid soovitasid kõigil liikmesriikidel seda kava kasutada, kuna ühised meetmed on jahtuvatel turgudel üksikute riikide eraldi tegutsemisest tõhusamad. Selleks luuakse ELi liikmesriikide vahelise koordineerimise parandamiseks finantskriisi töörühm.

Päästekava võimaldab valitsustel tagada pankade laenud, tekitada lühiajaliselt likviidsus ja riigistada osaliselt mõned pangad. ELi valitsused on lubanud anda päästekava raames üle 2 biljoni euro.

ELi juhid soovisid ka tugevamat kontrolli ELi tasandil. Ülemkogu ootab kiiret tegutsemist seoses komisjoni ettepanekutega kapitalinõudeid ja krediidireitingu agentuure käsitlevate eeskirjade karmistamiseks ning pangahoiuste kaitsmiseks DeutschEnglishfrançais.

Seoses üldlevinud praktikaga maksta tegevjuhtidele suurt koondamishüvitist on ülemkogu seisukohal, et tippjuhid peavad saama palka vastavalt oma töötulemustele ning mitte võtma suuri riske, et kasvatada oma sissetulekuid aktsiaoptsioonide arvel.

Ülemkogu seisukoht on, et majanduslanguse ootuses peaks eelarvepuudujääki käsitlevaid ELi eeskirju kohaldatama vastavalt erakorralistele oludele. Eeskirjadega nähakse ette, et valitsused ei võtaks rohkem laenu, kui 3 protsenti SKTst.

Seoses energeetika ja kliimamuutusega kinnitasid ELi juhid oma valmisolekut kiita asjaomased õigusakti ettepanekud heaks käesoleva aasta lõpuks. President Barroso on palunud riigijuhtidel mitte lasta finantskriisil häirida jõupingutusi piirata kasvuhoonegaase.

Rände valdkonnas kiitisid ELi juhid heaks Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti. Tippkohtumisel kuulati ära ka Iiri peaministri ettekanne Iirimaa plaanide kohta pärast Lissaboni lepingu mahahääletamist. Arutati ka suhteid Venemaaga, mis on alates Gruusia sündmustest pingeliseks muutunud.

Nõukogu eesistuja täiendav teave ELi tippkohtumise kohta DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad